Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc Đính chính Quyết định số 1962/QĐ-UBND Ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn (21/UBND-KTN ngày 11/01/2017).

ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 1962/QĐ-UBND

Ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

 

 

 

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 về việc Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đất Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn.

Do sơ xuất trong soạn thảo văn bản, tại khoản 3, Điều 1, Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn có sai sót như sau:

3. Diện tích đất bán đấu giá: 916,6 m2, trong đó:

- Diện tích khu đất Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Lạng Sơn: 839,2m2;

- Diện tích đất đường vào Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn: 87,4m2.”.

          Nay đính chính là:

3. Diện tích đất bán đấu giá: 926,6 m2, trong đó:

- Diện tích khu đất Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Lạng Sơn: 839,2m2;

- Diện tích đất đường vào Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn: 87,4m2.”.

UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết,    thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn