Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo Kết luận Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 (15/TB-UBND ngày 11/01/2017).

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ,

 giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển

 kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017

 

 

 

 

Ngày 06/01/2017, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017; quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách Văn phòng báo cáo, thảo luận của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Ngay từ đầu năm 2016, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung, thống nhất trong điều hành, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm; cùng sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; thị trường, giá cả ổn định. Hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cùng sự tham gia tích cực của Ủy ban MTTQ và đoàn thể các cấp, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

2. Năm 2017, bộ máy chính quyền các cấp đã được kiện toàn, các chương trình, kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020 đã được xác định rõ, bên cạnh những thuận lợi còn có nhiều khó khăn, thách thức như nguồn vốn đầu tư công bị cắt giảm mạnh, thời tiết, thiên tai diễn biến khó lường... Do đó, yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải đánh giá đúng thực trạng, tránh bệnh thành tích, bằng lòng, tự mãn với kết quả đã đạt được; nỗ lực thực hiện quyết liệt, phát huy các nhân tố thuận lợi, tích cực khắc phục khó khăn, chủ động linh hoạt ứng phó diễn biến tình hình; quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện các nhóm mục tiêu, nhiệm vụ đã được các nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh xác định. Trong đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Khẩn trương ban hành quyết định về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm 2017. Tổ chức thực hiện 3 Chương trình kinh tế trọng tâm của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương với tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó và phương châm thiết thực, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch triển khai từng công việc cụ thể, phân công rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các chủ thể liên quan để triển khai.

Tập trung thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của từng sở, ngành, huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tạo sự chuyển biến căn bản, rõ nét trong năm 2017, trong đó khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém của năm 2016.

b) Thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được giao; xác định rõ và quản lý chặt chẽ các nguồn thu, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu mới, đổi mới biện pháp thu ngân sách. Rà soát, thu hồi nợ đọng thuế; đẩy mạnh chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thất thu đã xác định. UBND các huyện, thành phố khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo thu ngân sách để tập trung chỉ đạo làm chuyển biến rõ nét công tác thu ngân sách trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách bảo đảm đúng định mức, chế độ. Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

c) Đổi mới cơ chế quản lý để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, làm tốt công tác bảo vệ môi trường; khẩn trương khắc phục những bất cập trong công tác quản lý, khai thác đất đai, khoáng sản.

d) Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Duy trì, nâng chuẩn chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là tuyến cơ sở, phấn đấu thực hiện tốt việc khám, chữa một số bệnh thông thường tại trạm y tế xã để giảm tải tuyến trên; tăng cường công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc.

Thực hiện có hiệu quả việc quản lý, khai thác, phát huy giá trị các di tích, danh thắng, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai các khu vực này. Tập trung phát triển một số môn thể thao thành tích cao có lợi thế của tỉnh. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách giải quyết việc làm, giảm nghèo nhanh và bền vững, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước của một bộ phận nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội.

đ)  Đổi mới phương pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

3. Về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ tổ chức các đoàn của Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà một số đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, gia đình đã vươn lên thoát nghèo, các lực lượng trực, phục vụ Tết như bệnh viện, điện, nước, vệ sinh môi trường…Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố tổ chức thăm, tặng quà các hộ nghèo và đối tượng còn lại.

4. Giao các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát, xem xét giải quyết kiến nghị của các huyện, thành phố:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết đề xuất về chủ trương đầu tư 4 dự án theo đề nghị của UBND  thành phố Lạng Sơn; đề nghị của UBND huyện Đình Lập về sớm triển khai hợp phần phát triển chuỗi sản xuất cây thông, chè, dược liệu thuộc dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn”; về chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Đình Lập; đề nghị của UBND huyện Lộc Bình về việc cho phép triển khai thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Chủ trì khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các rào cản, điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ để thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào  lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục đầu tư của một số dự án nông nghiệp trên địa bàn các huyện.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết đề nghị hỗ trợ xây dựng các mô hình trồng măng Bát Độ, táo, cam, bưởi… tại huyện Hữu Lũng; đề nghị sớm triển khai tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải; đầu tư công trình tránh lũ thị trấn Thất Khê.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị để lại cho huyện phần đất đang tranh chấp giữa người dân và Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; đề nghị của UBND huyện Đình Lập về việc tỉnh có ý kiến với Quân khu 1 chỉ đạo Trường bắn quốc gia TB1 thực hiện tốt việc quản lý diện tích đất đã giao cho Trường bắn TB1.

d) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ùn tắc giao thông tại các nút thắt giao thông khu vực thành phố Lạng Sơn; đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường giao thông qua 3 xã Cường Lợi, Đồng Thắng, Lâm Ca, huyện Đình Lập; đề nghị đầu tư xây dựng cầu Pắc Luống và đường tránh cầu Pắc Luống, huyện Tràng Định; giải quyết việc nợ xi măng làm đường giao thông nông thôn huyện Hữu Lũng năm 2016.

đ) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết việc bổ sung địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại thành phố Lạng Sơn; đề nghị điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng; đề nghị điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông trường Thái Bình; đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch bến xe thị trấn Thất Khê ra vị trí mới.

e) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Hữu Lũng về việc hỗ trợ trở lại huyện một phần phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

g) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết việc bổ sung chợ đầu mối tại thành phố Lạng Sơn; đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm công nghiệp Hữu Lũng.

h) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch 129/KH-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh về mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn; đề nghị mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thất Khê.

i) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định rõ hơn giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới.

k) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn liên quan đến chứng thực hợp đồng giao dịch đất đai; đề nghị của UBND huyện Lộc Bình về thực hiện quy trình đấu giá quyền sử dụng đất đơn giản hơn.

l) Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Đình Lập về việc bố trí kinh phí bổ sung dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Trường bắn quốc gia TB1.

m) Văn phòng UBND tỉnh xem xét, tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh giao thời hạn giải quyết công việc cho các cơ quan phù hợp với tính chất, mức độ của từng công việc.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện./

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn