Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét đề xuất chủ trương lập dự án đầu tư kinh doanh bất động sản (84/VP-KTN, ngày 11/01/2017).

Kính gửi:

 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

  Xây dựng,  Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND thành phố Lạng Sơn.

 

Sau khi xem xét Công văn số 51/CV-XNK ngày 30/12/2016 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Lạng Sơn về việc xin phép đầu tư Dự án phát triển nhà ở tại địa chỉ số 35B đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn; Công văn số 38 ngày 28/12/2016 của Công ty TNHH N&T về việc xem xét, giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Công văn số 01/HH ngày 03/01/2017 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà về việc xin chủ trương lập dự án đầu tư bất động sản tại khu đất khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, các cơ quan liên quan và UBND thành phố Lạng Sơn xem xét cơ chế, hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp đang thuê đất với Nhà nước, nay đề xuất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng đất hoặc cho thuê đất; Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, theo quy định của pháp luật; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 06/02/2017 theo quy định.

(Công văn số 51/CV-XNK ngày 30/12/2016; Công văn số 38 ngày 28/12/2016; Công văn số 01/HH ngày 03/01/2017 gửi qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn