Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xử lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trùng phạm vi đất sân bay Mai Pha (77/VP-KTN, ngày 11/01/2017).

Kính gửi: UBND thành phố Lạng Sơn.

 

 

Xem xét Báo cáo số 598/BC-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thành phố Lạng Sơn về kết quả kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến khu đất sân bay Mai Pha, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đồng ý với đề xuất của UBND thành phố Lạng Sơn về xử lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xác định cấp trùng phạm vi đất sân bay Mai Pha và phương án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ có liên quan. UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai cụ thể, đảm bảo phù hợp với tiến độ Dự án khu đô thị mới Mai Pha.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn