Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc thực hiện quy trình xây dựng Đề án hợp tác du lịch qua biên giới giữa Lạng Sơn (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc) (74/VP-KGVX, ngày 11/01/2017).

Kính gửi:

 

- Các sở, ngành: Ngoại vụ; Công Thương; Tài  chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh;

- UBND các huyện: Tràng Định; Văn Lãng; Cao Lộc; Lộc Bình; Đình Lập; thành phố Lạng Sơn.

 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 2159/TTr-SVHTTDL ngày 22/12/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị phê duyệt Đề án hợp tác du lịch qua biên giới giữa Lạng Sơn, Việt Nam - Quảng Tây, Trung Quốc (gọi tắt là Đề án); đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có cố gắng trong việc xây dựng Đề án với mong muốn thúc đẩy phát triển du lịch Lạng Sơn tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có của tỉnh. Tuy nhiên sau khi xem xét, để bảo đảm chất lượng, tính khả thi và thực hiện đầy đủ quy trình để phê duyệt Đề án, UBND tỉnh chưa phê duyệt Đề án theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2159/TTr-SVHTTDL ngày 22/12/2016.

Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung làm rõ một số vấn đề và thực hiện quy trình như sau:

1.1. Về thực trạng và sự cần thiết xây dựng Đề án, mục tiêu của Đề án:

- Đề án đã chỉ ra lượng khách du lịch Trung Quốc qua Lạng Sơn nhiều, khoảng 250.000 khách/năm, trong đó đa số là khách qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đối tượng này có mức chi tiêu cao (gọi tắt là đối tượng 1), nhưng lưu trú tại Lạng Sơn ít. Số khách lưu trú chủ yếu tại Lạng Sơn là khách đến vào dịp đầu năm, đi lễ hội, trong ngày ... thì mức chi tiêu không cao (đối tượng 2). Mặc dù Đề án đã chỉ ra được như vậy nhưng không xác định mục tiêu phải giải quyết: Tăng lượng khách đối tượng 1 lưu trú tại Lạng Sơn (lên bao nhiêu %) trong cơ cấu khách cũng như doanh thu? Tăng hay giữ nguyên lượng khách đối tượng 2? Đối tượng 2 tuy hiệu quả kinh tế không cao nhưng có vai trò như thế nào trong việc góp phần tăng cường quan hệ đối ngoại, giao lưu hữu nghị biên giới? Mục tiêu nâng cao vị thế của tỉnh trong du lịch biên giới có được đưa ra hay không, nếu có thì giải quyết ra sao? (2 nội dung này rất quan trọng, có tính quyết định đến việc thực hiện nội dung, giải pháp “Xây dựng quy hoạch khu hợp tác du lịch ...” tại trang 6 của Đề án).

- Bổ sung số liệu tại thời điểm hiện nay để làm căn cứ tham chiếu với số liệu phấn đấu năm 2020 đón 799 nghìn lượt khách du lịch Trung Quốc, trong đó có 125 nghìn lượt khách lưu trú, đóng góp 20% tổng doanh thu cho du lịch Lạng Sơn” tại trang 6 (Hết năm 2016, số lượt khách du lịch Trung Quốc lưu trú tại Lạng Sơn là bao nhiêu lượt khách/năm? tỷ lệ doanh thu từ lượng khách này trong cơ cấu tổng doanh thu du lịch của tỉnh?).

1.2. Đề án chưa thiết kế “Nội dung thực hiện” với các dự án, chương trình có lộ trình cụ thể cho từng năm hoặc giai đoạn; chưa có khái toán kinh phí thực hiện Đề án.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tổng hợp, hệ thống hóa lại các nội dung đã ký kết Biên bản hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc từ năm 2009 đến nay. Nội dung, thành phần, kết quả làm việc của các đoàn phía Bạn đã sang Lạng Sơn khảo sát du lịch biên giới; kết quả các đoàn tỉnh Lạng Sơn sang Quảng Tây khảo sát, học tập kinh nghiệm về du lịch từ năm 2011 trở lại đây để từ đó có những đánh giá ban đầu về chủ trương, quyết tâm và xu hướng vận hành của phía Bạn, kết hợp với các dữ liệu về số lượng khách của Trung Quốc và của Quảng Tây đã đi/đến/lưu trú/tham quan tại Lạng Sơn; tình hình đầu tư hạ tầng du lịch vùng biên của phía Bạn (nếu có) …trong 05 năm trở lại đây để xác định kết quả sự vận hành của phía Bạn (trong việc thúc đẩy du lịch biên giới) so với chủ trương, các điều kiện phát triển du lịch biên giới của tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời trình UBND tỉnh Đề cương Đề án, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 02/2017 để UBND tỉnh chỉ đạo.

2. Tại Thông báo số 81/TB-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Sở thực hiện 03 nhiệm vụ về lĩnh vực du lịch; đến nay mới chỉ có một nửa nhiệm vụ (tại tiết a mục 2.7.2) là cơ bản hoàn thành. Như vậy, tiến độ thực hiện quá chậm; nếu có khó khăn trong triển khai thực hiện, Sở cần báo cáo để UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Yêu cầu Sở khẩn trương lập kế hoạch thực hiện 02 Đề án du lịch tại Thông báo số 81/TB-UBND ngày 05/4/2016 (Du lịch biên giới và Lễ hội đền Tả Phủ), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2017.

3. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố có tên trên rà soát, các nội dung, chương trình, kết quả liên quan đến du lịch biên giới, khách du lịch Trung Quốc vào Lạng Sơn từ năm 2011 đến nay, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp để xây dựng Đề án; nghiên cứu, góp ý, đề xuất có chất lượng vào các tài liệu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp, đảm bảo Đề án hợp tác du lịch qua biên giới sớm được phê duyệt và triển khai thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn