Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét đề nghị chưa làm giấy phép đăng ký kinh doanh xăng dầu của Đoàn 338 - Quân khu I (71/VP-KTTH, ngày 10/01/2017).

Kính gửi:

 

 

- Sở Công Thương;

- Đoàn 338 - Quân khu I.   

 

 

Xem xét Công văn số 20/SCT-QLTM ngày 06/01/2017 của Sở Công Thương về việc “báo cáo, đề xuất đối với đề nghị tạm thời chưa làm giấy phép đăng ký kinh doanh xăng dầu của Đoàn 338 - Quân khu I ”, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý theo đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn nêu trên về việc chưa yêu cầu Đoàn 338 - Quân khu I thực hiện các thủ tục về điều kiện trong kinh doanh xăng dầu tại Trạm cấp phát xăng dầu có địa chỉ tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình.

2. Yêu cầu Đoàn 338 - Quân khu I trong quá trình duy trì hoạt động Trạm cấp phát xăng dầu cần thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông đồng thời thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1125/UBND-KTTH ngày 24/11/2016 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn