Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc kết quả đánh giá an toàn chịu lực nhà ở, công trình công cộng cũ, nguy hiểm (70-VP-KTN, ngày 10/01/2017).

                                                                Kính gửi:  Sở Xây dựng.

 

 

Xem xét Báo cáo số 310/BC-SXD, ngày 20/12/2016 của Sở Xây dựng về “kiểm tra, rà soát đánh giá an toàn chịu lực nhà ở, công trình công cộng cũ, nguy hiểm”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

1. Đồng ý với đánh giá, kết luận của Sở Xây dựng qua công tác kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn chịu lực công trình tại Báo cáo số 310/BC-SXD, ngày 20/12/2016 (Báo cáo được gửi kèm qua eOffice).

2. Đối với các cụm công trình, công trình ở tình trạng kỹ thuật Mức 1: yêu cầu các chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình tiếp tục kế hoạch theo dõi; chủ động kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng nhỏ; thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp nhằm đảm bảo an toàn, bền vững của công trình trong quá trình vận hành, sử dụng.

3. Đối với 03 cụm công trình (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn; Khu tập thể Ga Lạng Sơn; Trạm Bảo vệ thực vật huyện Đình Lập) đang ở tình trạng kỹ thuật Mức 2:

- Yêu cầu các chủ sở hữu, người quản lý sử dụng phải thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại Chương V của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và người sử dụng; báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi dấu hiệu, diễn biến của các khuyết tật, hư hỏng của công trình. Trường hợp công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm có thể dẫn tới nguy hiểm thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng thực hiện ngay các biện pháp an toàn, bao gồm hạn chế sử dụng công trình, ngừng sử dụng công trình, di chuyển người và tài sản nếu cần thiết để bảo đảm an toàn; báo cáo theo quy định.

- Tiến hành khảo sát chi tiết, đánh giá an toàn kết cấu nhà, công trình; đề xuất phương án xử lý theo quy định (tiếp tục sử dụng, sửa chữa, gia cường hoặc các biện pháp can thiệp khác).

4. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

- Thông báo, triển khai nội dung Công văn này tới các chủ sở hữu, người quản lý sử dụng công trình; đôn đốc, tiếp nhận tổng hợp báo cáo kết quả xử lý các công trình có dấu hiệu nguy hiểm và kiểm tra công tác bảo trì của các tổ chức, cá nhân.

- Khi có kết quả kiểm định, phát hành văn bản cảnh báo đối với các chủ đầu tư, người quản lý sử dụng các công trình có dấu hiệu nguy hiểm hoặc tổ chức cưỡng chế nếu cần thiết.

- Phối hợp với cơ quan chức năng quản lý về kế hoạch, tài chính nghiên cứu, đề xuất cân đối bố trí nguồn vốn đảm bảo thực hiện khảo sát chi tiết, phục vụ công tác sửa chữa bảo trì công trình theo quy định.

5. Giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất kinh phí để thực hiện công tác khảo sát, kiểm định chất lượng 03 công trình đang ở tình trạng kỹ thuật Mức 2 để thực hiện trong năm 2017 theo quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà, công trình làm cơ sở đề xuất phương án xử lý tiếp theo.

  Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn