Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc rà soát trình tự thủ tục ký hợp đồng với nhà đầu tư thực hiện dự án Trường MN Hoàng Văn Thụ tại khu đô thị Phú Lộc 1+2, thành phố Lạng Sơn (68/VP-KTN, ngày 10/01/2017).

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

Xem xét Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 04/11/2016 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc “trình tự thủ tục ký kết hợp đồng với nhà đầu tư thực hiện dự án Trường mầm non Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, báo cáo UBND tỉnh (Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 04/11/2016 được gửi kèm qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn