Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tổ chức, triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BCA-BQP (18/UBND-NC ngày 10/01/2017).

 

                                         Kính gửi:

                                                          - Các Sở, ban, ngành;

                                                          - UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BCA-BQP ngày 24/6/2016 của  Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về việc “hướng dẫn việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện vận tải hàng hoá nước ngoài vào, ra khu kinh tế cửa khẩu và cảng biển thuộc khu kinh tế”, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu của Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BCA-BQP ngày 24/6/2016 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng “Hướng dẫn việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài  và kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện vận tải hàng hóa nước ngoài vào, ra khu kinh tế cửa khẩu và cảng biển thuộc khu kinh tế” (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BCA-BQP) đến cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân nắm được, phối hợp thực hiện.

2. Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp thị thực và giấy phép tham quan cho người nước ngoài theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời gian được quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BCA-BQP, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện;

b) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, thường xuyên nắm tình hình người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh và công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát người điều khiển phương tiện, phương tiện vận tải hàng hóa nước ngoài vào, ra cửa khẩu;

c) Tổ chức công tác tiếp nhận, khai báo tạm trú cho người nước ngoài và kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu, giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BCA-BQP; định kỳ 6 tháng, 01 năm tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo quy định.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

a) Chỉ đạo các đơn vị Đồn, Trạm Biên phòng cửa khẩu chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện kiểm tra, kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, giám sát đối với người nước ngoài và phương tiện vận tải, hàng hóa của nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu nằm trong khu kinh tế cửa khẩu theo quy định của Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BCA-BQP;

b) Tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch theo chương trình của các công ty du lịch đã đăng ký với Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện;

c) Phối hợp lực lượng Công an thực hiện công tác quản lý khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại khu vực biên giới; xử lý các hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh của người nước ngoài tại cửa khẩu;

4. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn:

a) Phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cơ quan chức năng liên quan thực hiện nắm tình hình, công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh của người nước ngoài và phương tiện vận tải, hành hóa vào, ra khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện hợp tác đầu tư, kinh doanh dịch vụ, lao động... trên địa bàn theo quy định;

b) Quản lý, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước thực hiện cơ chế thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh, xây dựng mở rộng khu kinh tế cửa khẩu.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chỉ đạo các đơn vị chức năng hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn mở rộng đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ các tuor, tuyến tham quan du lịch, nhằm thu hút du khách người nước ngoài đến địa phương và qua địa bàn tỉnh đến các địa điểm khác của Việt Nam theo quy định.

6. Các sở, ban, ngành của tỉnh:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện vận tải hàng hóa nước ngoài vào, ra khu kinh tế cửa khẩu theo quy định Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BCA-BQP và các quy định hiện hành;

b) Tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính và xử lý các vụ việc liên quan người nước ngoài theo đúng trình tự quy định.

7. UBND các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BCA-BQP;

b) Tổ chức xây dựng phương án, mô hình, tuyến, điểm du lịch phục vụ du khách người nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng;

c) Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và các ngành chức năng ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài tạm trú, hoạt động đảm bảo tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, bất cập, yêu cầu phản ánh về Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để được hướng dẫn, giải đáp và kiến nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp ./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn