Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Ngân Sơn (62/VP-KTN, ngày 10/01/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 06/BC-STNMT ngày 06/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc “xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Ngân Sơn”; Đơn đề nghị ngày 05/01/2016 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc “giải quyết đề nghị tạm dừng kinh doanh Nhà sàn 2 tầng của Công ty Cổ phần Ngân Sơn” , đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Để tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng ý cho Công ty Cổ phần Ngân Sơn tạm dừng hoạt động dự án Khai thác du lịch trên Sông Kỳ Cùng với thời gian 12 tháng. Trong thời gian trên, cho phép Công ty tự thỏa thuận với Công ty cổ phần Hồng Hà việc sử dụng lại hạng mục nhà sàn 02 tầng và các hạng mục khác thuộc tài sản trên đất của dự án, để Công ty Cổ phần Hồng Hà làm văn phòng quản lý điều hành xây dựng công trình Trung tâm thương mại và Khách sạn thuộc dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố Shop – house.

 

2. Công ty cổ phần Ngân Sơn có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Ngân Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn