Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Khu du kích Chi Lăng (25/02/1947-25/02/2017) (56/VP-KGVX, ngày 09/01/2017).

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình.

 

 

Sau khi xem xét Công văn số 1213/UBND-VHTT ngày 11/11/2016 (đến UBND tỉnh ngày 31/12/2016) của UBND huyện Lộc Bình về việc xin ý kiến tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Khu du kích Chi Lăng (25/02/1947-25/02/2017), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đồng ý cho UBND huyện Lộc Bình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập khu du kích Chi Lăng (25/02/1947-25/02/2017) như đề nghị tại Công văn trên; yêu cầu đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để UBND huyện Lộc Bình thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn