Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm quý IV năm 2016 (11/TB-UBND ngày 10/01/2017).

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm quý IV năm 2016.

 

 

 

 

Ngày 05/01/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo để sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quý IV và cả năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ đầu tư các dự án trọng điểm, UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình và UBND thành phố Lạng Sơn.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quý IV và cả năm 2016, dự kiến nhiệm vụ năm 2017; ý kiến tham gia của các Chủ đầu tư và thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG

Năm 2016, công tác điều hành chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh nói chung và dự án trọng điểm nói riêng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố; là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bên cạnh việc tập trung cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, tỉnh phải thực hiện đồng thời những nhiệm vụ quan trọng khác như: kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, UBND các cấp, triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo các quy định mới, tình hình xây dựng cơ bản cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt về nguồn vốn. Tuy nhiên với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các chủ đầu tư và nhà thầu nhìn chung kết quả triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh trong năm 2016 đạt khá, giải ngân của tỉnh thuộc mức cao so với trung bình cả nước. Về tình hình cụ thể các dự án trọng điểm: Dự án toàn nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ngày 04/11/2016 đã tổ chức khánh thành khối nhà dân dụng, công trình được đánh giá tốt về kiến trúc và tiến độ thi công; Dự án khu dân cư và tái định cư Nam thành phố lũy kế đã kiểm đếm được 29,03/32,40 ha; Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh (quy mô 700 giường) được quan tâm, duy trì đôn đốc, chỉ đạo thường xuyên; khối lượng công tác giải phóng mặt bằng Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mở rộng mỏ than Na Dương đạt khá, cơ bản hoàn thành diện tích giai đoạn I (96 ha)... Để có được kết quả đó, trong năm Ban Chỉ đạo tỉnh đã duy trì tốt chế độ hoạt động; các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh; các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố đã có kinh nghiệm hơn trong việc triển khai các dự án trọng điểm; cơ chế về vốn, công tác giải phóng mặt bằng đã được triển khai tương đối linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng dự án. Tuy không đạt được hết các mục tiêu Ban Chỉ đạo đã đề ra trong năm nhưng nhìn chung kết quả triển khai các dự án trọng điểm đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng lớn của tất cả các cơ quan có liên quan.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai các dự án trọng điểm năm 2016 vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định, như: Tiến độ Dự án công viên bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn II) cuối năm chậm, không có kế hoạch tổ chức thi công bài bản; Dự án đầu tư xây dựng cầu 17 tháng 10 chưa thực hiện dứt điểm các hạng mục; Dự án cải tạo, nâng cấp đường Hữu Nghị - Bảo Lâm chậm cả về thi công và giải phóng mặt bằng; Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh tiến độ không đạt so với mục tiêu đề ra, không hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn trong năm 2016...

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2017

1. Dự án đầu tư xây dựng cầu 17 tháng 10

- Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Lạng Sơn để triển khai thi công hoàn chỉnh các vị trí đang còn vướng mặt bằng, hoàn thiện các hạng mục còn lại để sớm bàn giao cho UBND thành phố Lạng Sơn quản lý; phấn đấu đưa toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng hoạt động ổn định trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tại các vị trí còn vướng mắc trên tuyến chính; phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hạng mục đường nối Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, sớm tổ chức thi công hoàn thiện dự án.

2. Dự án tòa nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai theo kế hoạch, mục tiêu trong tháng 02/2017 xong cơ bản các hạng mục chính để bàn giao, chính thức đưa công trình vào sử dụng. Các hạng mục còn lại (đồi vọng cảnh) thi công xong trong năm 2017.

3. Dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn II)

- Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng chỉ đạo nhà thầu tiến hành thi công ngay các khu vực đã được bàn giao mặt bằng, bảo đảm mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình trong 6 tháng đầu năm 2017.

- UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các vị trí còn tồn tại, đảm bảo kế hoạch đề ra cho dự án.

4. Dự án cải tạo, nâng cấp đường Hữu Nghị - Bảo Lâm

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tích cực chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị đảm bảo tiến độ thi công theo cam kết. Mục tiêu hoàn thành toàn bộ phần nền đường trong 6 tháng đầu năm 2017, trong quý III/2017 hoàn thành mặt đường toàn tuyến; các hạng mục công trình còn lại thi công xong trong năm 2017.

- UBND huyện Cao Lộc theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, với Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Không để công trình bị chậm tiến độ do thiếu mặt bằng phục vụ thi công.

5. Dự án khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, Dự án khu tái định cư I Mai Pha.

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Lạng Sơn lập kế hoạch thi công hoàn thiện dứt điểm từng khu vực đã có mặt bằng sạch để có quỹ đất phục vụ công tác tái định cư, đặc biệt tại những vị trí đã tiến hành giao, nhận đất trên sơ đồ cần khẩn trương hoàn thiện hạ tầng để các hộ dân đến tái định cư.

- UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phóng mặt bằng dự án. Đồng ý về nguyên tắc vận dụng hình thức hỗ trợ khác đối với các hộ có tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp dưới 30% để bảo đảm tính công bằng, đồng nhất về chính sách giải phóng mặt bằng trong suốt quá trình triển khai dự án. UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm báo cáo lại cụ thể các nội dung trên.

6. Dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường)

- Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu liên quan tăng cường nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến thi công các hạng mục công trình; rà soát, củng cố lại toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép chuyển nguồn, kéo dài thời hạn thanh toán sang năm 2017 đối với số kinh phí chưa kịp giải ngân trong năm 2016.

- UBND huyện Cao Lộc và UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng dự án theo nội dung Thông báo số 387/TB-UBND ngày 15/10/2016 của UBND tỉnh.

7. Dự án đường giao thông Khu phi thuế quan (giai đoạn I)

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật chỉ đạo triển khai thi công đảm bảo mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt đường trong 6 tháng đầu năm 2017 để tạo điều kiện cho công tác phân luồng giao thông tại khu vực; hoàn thành phần mặt bằng trong năm 2017, tiếp sau là các hạng mục công trình phụ trợ khác có liên quan.

- UBND huyện Văn Lãng tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án, phối hợp với Chủ đầu tư nghiên cứu, lựa chọn phương án bố trí tái định cư phù hợp, tạo điều kiện hỗ trợ về sinh kế cho người dân gắn với các hoạt động xung quanh khu vực dự án sau này.

8. Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mở rộng mỏ than Na Dương.

- UBND huyện Lộc Bình tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án, mục tiêu trong quý I/2017 giải phóng dứt diểm phần diện tích còn lại thuộc giai đoạn I (96ha) và các khu vực có liên quan nhằm tạo điều kiện cho Công ty Than Na Dương hoàn thành việc nắn suối. Đối với các phần diện tích khác thuộc dự án, huyện chủ động tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Về Dự án khu tái định cư, Công ty Than Na Dương cần chủ động báo cáo Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục phê duyệt đầu tư để triển khai thi công, tạo điều kiện căn bản cho việc tổ chức giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư các dự án của Công ty. Mặt khác cần có cơ chế tạo việc làm phù hợp cho các hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó đặc biệt chú ý tới các hộ đã bị mất đất sản xuất, di chuyển nhà cửa nhiều lần bởi các dự án của Công ty. Trường hợp cần thiết, Công ty có thể báo cáo, đề xuất UBND tỉnh có văn bản đề nghị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ giải quyết.

9. Đối với Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án hồ chứa nước Bản Lải; Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (đoạn Km45+100 – Km108+500).

Các cơ quan có liên quan chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tiến độ dự án.

III. VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ DỰ KIẾN NHIỆM VỤ NĂM 2017

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tiếp tục đề xuất danh mục các dự án trọng điểm năm 2017, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 15/01/2017.

2. Về cơ chế điều hành dự án trọng điểm năm 2017: Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tổng hợp báo cáo định kỳ hằng quý, nội dung báo cáo gồm: công tác giải phóng mặt bằng, thi công, tình hình vốn, giải ngân thanh toán, các vấn đề còn vướng mắc, cần xin ý kiến. Ban Chỉ đạo duy trì chế độ báo cáo, họp kiểm điểm hằng quý; thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tiến hành kiểm tra, đôn đốc thường xuyên.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án trọng điểm, các chủ đầu tư chủ động trao đổi với các sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan để thống nhất xử lý vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn