Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến về Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017 (11/GM-UBND ngày 10/01/2017 ).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai

 nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017

 

 

 

Thực hiện Thông báo số 27/TB-LĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, UBND tỉnh mời tham dự Hội nghị trực tuyến với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lạng Sơn;

- Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở (giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mời).

2. Thời gian: Từ 8h00’, ngày 13 tháng 01 năm 2017 (thứ Sáu).

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Nội dung

Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

5. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động liên hệ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nhận tài liệu Hội nghị, có trách nhiệm in, sao và gửi cho các đại biểu dự họp; chuẩn bị tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh), Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo tốt cho cuộc họp.

 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn