Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2017 (10/GM-UBND ngày 10/01/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2017

 

 

 

          Thực hiện Giấy mời số 14/GM-BYT ngày 06/01/2017 của Bộ Y tế mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh mời các đại biểu dự Hội nghị như sau:

1. Thành phần

1.1. Tuyến tỉnh

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Mời lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Y tế, Giám đốc các Bệnh viện tuyến tỉnh, Chủ tịch Công đoàn, trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (do Giám đốc Sở Y tế quyết định mời số lượng không quá 15 người).

1.2. Tuyến huyện, thành phố

- Lãnh đạo UBND huyện, thành phố;

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

(Riêng đại biểu thành phố Lạng Sơn mời dự Hội nghị tại Trung tâm Viettel Lạng Sơn).

2. Thời gian

Từ 13 giờ 30 phút, ngày 12/01/2017 (thứ Năm).

3. Địa điểm

3.1. Tuyến tỉnh

Tại phòng họp trực tuyến tầng 7, Chi nhánh Viettel Lạng Sơn (Đường Hùng Vương, xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn).

3.2. Tuyến huyện

Tại phòng họp trực tuyến của Trung tâm Viettel các huyện.

4. Tổ chức thực hiện

- Chi nhánh Viettel Lạng Sơn và Trung tâm Viettel các huyện chuẩn bị phòng họp trực tuyến và các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo tốt cho Hội nghị.

- Sở Y tế chuẩn bị tài liệu, in đủ cho các thành phần dự Hội nghị và gửi UBND các huyện, thành phố; phối hợp với Chi nhánh Viettel Lạng Sơn chuẩn bị phòng họp. Chuẩn bị ý kiến phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị.

- UBND các huyện, thành phố chủ động cập nhật tài liệu, in ấn phục vụ tại phòng họp của huyện; phối hợp chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cần thiết để phục vụ cho Hội nghị.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn