Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc bổ sung, điều chỉnh quy mô của một số hạng mục thuộc công trình Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn (55/VP-KGVX, ngày 09/01/2017).

Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 03/BC-SKHĐT ngày 04/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xem xét điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đồng ý về chủ trương bổ sung, điều chỉnh quy mô một số hạng mục thuộc công trình Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế, sử dụng kinh phí dự phòng để điều chỉnh cơ cấu chi phí tổng dự toán theo nguyên tắc không làm thay đổi tổng mức đầu tư; trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn