Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc góp ý dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện Đề án Phát huy các nguồn lực cộng đồng hỗ trợ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh các xã biên giới đất liền (52/VP-TH, ngày 09/01/2017).

Kính gửi: Sở Kế hoạch Đầu tư.

 

   

Thực hiện Công văn số 131/BKHĐT-QLQH ngày 06/01/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc góp ý đối với dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện Đề án phát huy các nguồn lực cộng đồng hỗ trợ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh các xã biên giới đất liền, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Viễn thông Lạng Sơn, UBND các huyện biên giới và các cơ quan liên quan nghiên cứu, trực tiếp tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (vụ Quản lý quy hoạch) theo yêu cầu tại Công văn trên.

 

(Công văn số 131/BKHĐT-QLQH được sao gửi kèm theo qua eOffice, Trang thông tin Văn phòng UBND tỉnh).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn