Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017 (09/GM-UBND ngày 09/01/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2016,

triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017

 

 

Thực hiện Công văn số 25/TTCP-VP ngày 06/01/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc mời dự Hội  nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017, UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị trực tuyến với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự Hội nghị:

- Đại diện Lãnh đạo UBND;

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Công an tỉnh;

- Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra; Chánh, Phó Văn phòng; Trưởng phòng, Phó phòng Thanh tra tỉnh;

- Chánh Thanh tra: Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; huyện Cao Lộc; thành phố Lạng Sơn; Trưởng Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ, ngày 11/01/2017.

3. Địa điểm: Trụ sở Viễn thông Lạng Sơn (số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Thanh tra tỉnh chuẩn bị tài liệu cho các thành phần dự Hội nghị; phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị phòng họp, các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị;

- Viễn thông Lạng Sơn đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật phục vụ Hội nghị trực tuyến.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn