Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc áp dụng giá theo Thông báo giá của Sở Tài chính (12/UBND-KTTH ngày 07/01/2017).

Kính gửi:

 

 

- Cục Thuế, Công an tỉnh, Cục Hải quan;

- Chi cục Quản lý thị trường;

- UBND các huyện, thành phố.

 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 480/BC-STC ngày 27/12/2016 của Sở Tài chính về việc “tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo việc áp dụng giá nhập từ Trung Quốc theo thông báo giá của Sở Tài chính”, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Hàng Quý Sở Tài chính đã ban hành Thông báo giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước để các cơ quan chức năng liên quan và Hội đồng định giá và bán đấu giá các huyện, thành phố vận dụng tham khảo để xử lý các công tác có liên quan đến tài sản hàng hóa có Quyết định xử lý tịch thu sung quỹ nhà nước; xử phạt vi phạm hành chính và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân buôn bán, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, lực lượng chức năng thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sử dụng Thông báo giá hàng quý do Sở Tài chính ban hành để làm cơ sở thực hiện việc kiểm tra, truy thu đối với trường hợp các tổ chức, cá nhân phát hành hóa đơn ghi giá hàng hóa thấp hơn so với thực tế và xử lý các vụ việc liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính.

2. Trường hợp tại Thông báo giá của Sở Tài chính không có danh mục, chủng loại hàng hóa phù hợp để áp dụng thì các cơ quan, lực lượng chức năng tổng hợp báo cáo về Sở Tài chính, Sở Tài chính thành lập Hội đồng để xác định giá cụ thể từng mặt hàng áp dụng cho từng vụ việc theo từng thời điểm cho phù hợp với thực tế hàng hóa và giá cả thị trường tại thời điểm xử lý.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn