Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh mở rộng Quý IV năm 2016 (07/GM-UBND ngày 05/01/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách

xã hội tỉnh mở rộng Quý IV năm 2016

 

 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Đại diện tổ chức cuộc họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh với nội dung như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Đại diện.

- Các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh.

- Trưởng Ban Đại diện và Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố.

- Lãnh đạo các Phòng, Ban liên quan thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (giao Giám đốc Chi nhánh mời).

2. Nội dung họp

Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

3. Thời gian: Từ 07h30’, ngày 10/01/2017.

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4 - Trụ sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện

Giao chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo, tài liệu liên quan và các điều kiện phục vụ cuộc họp.

  Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thành phần và thời gian./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn