Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2016 và triển khai Kế hoạch năm 2017 (06/GM-UBND ngày 05/01/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi

sai phạm về pháo năm 2016 và triển khai Kế hoạch năm 2017

 

 

 

 

        Thực hiện Chương trình công tác, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2016, mở đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu và triển khai kế hoạch công tác năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

          1. Thành phần mời dự:

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn;

- Đại diện Lãnh đạo: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn;

- Đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo các huyện và thành phố Lạng Sơn (gồm: Lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an, Quân sự, Phụ nữ, Thanh niên, giao các huyện, thành phố mời);

- Các phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh ( giao Công an tỉnh mời);

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng (giao các Sở, ngành, Ban Chỉ đạo Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo các huyện, thành phố mời);

- Phóng viên: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Lạng Sơn, Báo Nhân dân thường trú tại Lạng Sơn, Báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn (đến dự và đưa tin).

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2017.

3. Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND-UBND tỉnh.

4. Công tác chuẩn bị:

- Công an tỉnh: Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện năm 2016 và Kế hoạch phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2017; phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị hội trường và các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị.

- Văn phòng UBND tỉnh: Làm công tác tổ chức; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị.

- Phân công các chuẩn bị và trình bày tham luận tại Hội nghị: Theo Công văn số 3888/BCĐ ngày 10/11/2016 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn