Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp xem xét lộ trình thực hiện giải phóng mặt bằng chợ Đồng Đăng (05/GM-UBND ngày 05/01/2017).

GIẤY MỜI

Họp xem xét lộ trình thực hiện giải phóng mặt bằng chợ Đồng Đăng

 

 

Thực hiện chương trình công tác, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét lộ trình thực hiện giải phóng mặt bằng chợ Đồng Đăng. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;

- Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc; đại diện lãnh đạo Công an huyện; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng (giao Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc mời).

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên các Phòng: Kinh tế chuyên ngành, Kinh tế tổng hợp, Tổng hợp và Ban Tiếp công dân;

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 07/01/2017 (thứ Bảy).

3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Công tác chuẩn bị:

- Sở Công Thương chủ trì phối hợp với UBND huyện Cao Lộc và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch theo từng bước công việc cụ thể, đề xuất phương án, lộ trình chi tiết thực hiện giải phóng mặt bằng chợ Đồng Đăng;

- Các cơ quan dự họp chuẩn bị báo cáo những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.

Kính mời các đồng chí tham dự cuộc họp đúng thành phần và thời gian, địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn