Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải theo hình thức trực tuyến (03/GM-UBND ngày 04/01/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch  năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải theo hình thức trực tuyến

 

Thực hiện Công văn số 15720/BGTVT-VP ngày 29/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc hỗ trợ tổ chức "Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017" theo hình thức trực tuyến; Công văn số 2102/BGTVT-VP ngày 30/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc mời dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của ngành Giao thông vận tải, UBND tỉnh mời dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải theo hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Lãnh đạo UBND tỉnh.

- Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn;

- Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn;

- Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và các thành phần liên quan (do Sở Giao thông vận tải mời).

2. Thời gian: Từ 8h00’ ngày 10/01/2017.

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (tầng 3, trụ sở UBND tỉnh).

4. Công tác chuẩn bị:

a) Giao Sở Giao thông vận tải chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác giao thông vận tải năm 2016; chủ trì liên hệ với Văn phòng Bộ Giao thông vận tải để tiếp nhận tài liệu; có trách nhiệm đón tiếp, phát tài liệu Hội nghị. 

b) Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo tốt cho Hội nghị.

Kính mời các đại biểu tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn