Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo thay đổi địa điểm Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (03/TB-UBND 03/01/2017).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

 

 

 

 

Thực hiện Công điện số 1044/CĐ-VPCP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 360/GM-UBND ngày 30/12/2016.

Ngày 02/01/2017, Văn phòng Chính phủ có Công điện hỏa tốc số 01/VPCP-QT về việc điều chỉnh hoán đổi phòng họp trực tuyến tại địa phương. Theo đó, địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 tại phòng họp trực tuyến của VNPT Lạng Sơn (12 Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

UBND tỉnh thông báo và yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung theo Giấy mời số 360/GM-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn