Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo Thay đổi địa điểm Hội nghị trực tuyến ngành Khoa học và Công nghệ (02/TB-UBND ngày 03/01/2017).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Hội nghị trực tuyến ngành Khoa học và Công nghệ

 

 

 

Thực hiện Công văn số 5225/BKHCN-VP ngày 21/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến ngành KH&CN, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 357/GM-UBND ngày 30/12/2016 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến ngành Khoa học và Công nghệ và Thông báo số 01/TB-UBND ngày 01/01/2017 về việc thay đổi địa điểm Hội nghị trực tuyến ngành Khoa học và Công nghệ. Theo đó, địa điểm tổ chức Hội nghị tại Viễn Thông Lạng Sơn.

Ngày 02/01/2017, Văn phòng Chính phủ có Công điện hỏa tốc số 01/VPCP-QT về việc điều chỉnh hoán đổi phòng họp trực tuyến tại địa phương. Theo đó, địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến ngành Khoa học và Công nghệ tổ chức tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.

UBND tỉnh thông báo và yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung theo Giấy mời số 357/GM-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn