Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 02/01/2017 đến Chủ nhật ngày 08/01/2017)

Thứ Ba, 03/01/2017 - 07:32

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 02/01/2017

 

THỨ BA

Ngày 03/01/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 04/01/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 05/01/2017

 

THỨ SÁU

Ngày 06/01/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 07/01/2017

 

CHỦ NHẬT

Ngày 08/01/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Nghỉ bù tết Dương Lịch

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Dự Hội nghị trực tuyến công tác an toàn giao thông

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ chuyên đề (cả ngày)

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ chuyên đề

 

 

Chiều: Đi công tác Hà Nội

Chiều: 14h Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kỳ 1

Chiều: 14h Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 1 với các huyện, thành phố

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nghỉ bù tết Dương Lịch

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp về dự án Nhà nghỉ, nhà khách A1 – Văn phòng UBND tỉnh

 

Sáng: 8h Họp Ban Chỉ đạo dự án trọng điểm năm 2016

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

 

Chiều: 14h Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2016, Triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành nông nghiệp và PTNT

 

Chiều: 14h Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kỳ 1

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 1 với các huyện, thành phố

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nghỉ bù tết Dương Lịch

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 7h30 Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác Công an năm 2017

Sáng: 8h Dự Hội nghị tổng kết công tác của BCĐ phòng chống các hành vi sai phạm về pháo

Sáng: 8h Dự Hội nghị tổng kết ngành Điện Lực

 

 

 

Chiều: 14h Dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính năm 2016

Chiều: 14h Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kỳ 1

 

Chiều: 14h Dự Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Công Thương năm 2016

Chiều: 14h Dự Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính tại Kho bạc nhà nước tỉnh

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nghỉ bù tết Dương Lịch

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Dự họp Trực tuyến ngành khoa học và công nghệ

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ chuyên đề (cả ngày)

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ chuyên đề

 

 

Chiều: 14h30 Làm việc với Tư lệnh Quân khu I

Chiều: 14h Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kỳ 1

 

Chiều: 14h Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 1 với các huyện, thành phố

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn