Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo thay đổi địa điểm Hội nghị trực tuyến ngành Khoa học và Công nghệ (01/TB-UBND ngày 02/01/2017).

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Hội nghị trực tuyến ngành Khoa học và Công nghệ

 

 

 

Thực hiện Công văn số 5225/BKHCN-VP ngày 21/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến ngành KH&CN, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 357 /GM-UBND ngày 30/12/2016 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến ngành Khoa học và Công nghệ. Theo đó, địa điểm tổ chức Hội nghị tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

Do sáng ngày 04/01/2017 Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, nên UBND tỉnh điều chỉnh địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến ngành Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Địa điểm

Tại phòng họp trực tuyến Viễn thông Lạng Sơn.

2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị các tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ cho các thành phần dự Hội nghị; chủ động phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị phòng họp, các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị;

- Giao Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật phục vụ họp trực tuyến.

3. Các nội dung khác tại Giấy mời số 357 /GM-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

UBND tỉnh trân trọng thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện/.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn