Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (360/GM-UBND ngày 30/12/2016).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

 

 

 

 

Thực hiện Công điện số 1044/CĐ-VPCP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh mời tham dự Hội nghị trực tuyến do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì, với nội dung như sau:

1. Thành phần:

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tại Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (đưa tin).

2. Thời gian:  Từ 8giờ, ngày 04 tháng 01 năm 2017.

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Nội dung chuẩn bị:

- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm in, sao chụp tài liệu của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia gửi cho các đại biểu dự Hội nghị; gửi danh sách các đại biểu dự Hội nghị đến hộp thư điện tử vutonghop@chinhphu.vn trước 10 giờ ngày 03 tháng 01 năm 2017.

- Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh) chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo tốt cho Hội nghị.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn