Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời tham gia Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường (359/GM-UBND ngày 30/12/2016).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016

và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường

 

Thực hiện Công văn số 6196/BTNMT-VP ngày 29/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành tài nguyên và môi trường, UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự Hội nghị:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở;

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (đưa tin).

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ, thứ Hai, ngày 09/01/2017.

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo của UBND tỉnh và tài liệu cho các thành phần dự Hội nghị; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị;

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo), Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật phục vụ họp trực tuyến.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn