Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời dự họp xem xét phương án thiết kế điều chỉnh công trình Nhà nghỉ, Nhà khách A1 - Văn phòng UBND tỉnh (358/GM-UBND ngày 30/12/2016).

GIẤY MỜI

Dự họp xem xét phương án thiết kế điều chỉnh công trình

Nhà nghỉ, Nhà khách A1 - Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét phương án điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà nghỉ, Nhà khách A1 - Văn phòng UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện Ban quản lý dự án Nhà nghỉ, Nhà khách A1 - Văn phòng UBND tỉnh, các nhà thầu: xây lắp, tư vấn (do Văn phòng UBND tỉnh mời).

2. Nội dung làm việc:

Xem xét, lựa chọn phương án thiết kế điều chỉnh kiến trúc và nội thất của công trình Nhà nghỉ, Nhà khách A1 - Văn phòng UBND tỉnh.

3. Thời gian: Từ 8giờ 00 phút, ngày 04/01/2017.

4. Địa điểm: Tại phòng họp A tầng 3, UBND tỉnh.

5. Công tác chuẩn bị:

- Ban QLDA phối hợp với Tư vấn thiết kế chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thiết kế, file trình chiếu, báo cáo phương án thiết kế điều chỉnh.

- Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh) chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo tốt cho cuộc họp.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn