Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị trực ngành Khoa học và Công nghệ (357/GM-UBND ngày 30/12/2016).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực ngành Khoa học và Công nghệ

 

 

 

Thực hiện Công văn số 5225/BKHCN-VP ngày 21/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến ngành KH&CN, UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị trực tuyến với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự Hội nghị

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành thuộc tỉnh.

- Sở Khoa học và Công nghệ: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở;

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ,  ngày 04/01/2017.

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị các tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ cho các thành phần dự Hội nghị; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị;

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo), Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật phục vụ họp trực tuyến.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn