Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 (354/GM-UBND ngày 29/12/2016).

GIẤY MỜI

Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải

 pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017

              

         

          Kính gửi:

                                   -  Thường trực Tỉnh ủy;

                                   -  Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

                                   -  Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;

                                   -  Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

                                   -  Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

 

Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Hội đồng nhân dân tỉnh về các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố như sau:

1. Thành phần

a) Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh:

- Thường trực Tỉnh ủy (có Giấy mời riêng);

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh (có Giấy mời riêng);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

  - Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

  - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

  - Các Ủy viên UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng, Ban Quản lý ĐTXD hạ tầng kỹ thuật, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Văn phòng UBND tỉnh.

b) Tại phòng họp trực tuyến cấp huyện:

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy;

- Lãnh đạo HĐND huyện, thành phố;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố;

- Trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch một số UBND xã, phường, thị trấn (do UBND huyện, thành phố mời).

2. Nội dung

- Triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017.

- Quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

3. Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 06/01/2017 (thứ Sáu).

4. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 2016, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 2017 và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

b) Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị, trình ban hành Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

c) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chuẩn bị nội dung liên quan, nghiên cứu trước và tham gia ý kiến về nội dung dự thảo quyết định trên tại hội nghị.

d) Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn và UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp. Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào 8 giờ ngày 06/01/2017 và thử lại từ 13 giờ ngày 06/01/2017. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ kỹ thuật trực tại các phòng họp trực tuyến để phối hợp thực hiện.

Lưu ý: Các cơ quan chủ trì gửi Văn phòng UBND tỉnh 9 bộ hồ sơ bằng bản giấy và bản mềm (file điện tử) chậm nhất trong buổi sáng ngày 04/01/2017.

Tài liệu họp sẽ được gửi qua Văn phòng điện tử eOffice, trên trang Thông tin Văn phòng UBND tỉnh. Văn phòng UBND các huyện, thành phố cập nhật, in ấn tài liệu, gửi trước các đại biểu dự họp nghiên cứu.

Kính mời Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành viên UBND tỉnh, các cơ quan trong thành phần mời dự họp./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn