Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Tài chính (353/GM-UBND ngày 29/12/2016).

GIẤY MỜI

Dự làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Tài chính

 

 

 

Thực hiện Công văn số 1122/TTr-P1 ngày 28/12/2016 của Thanh tra Bộ Tài chính “Về kế hoạch làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn”, Uỷ ban nhân dân tỉnh mời các cơ quan, đơn vị dự cuộc làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Tài chính, cụ thể như sau: 

1. Thành phần

- Đồng chí: Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đồng chí: Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

- Đồng chí: Trần Văn Vượng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính;

- Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 2435/QĐ-BTC ngày 09/11/2016;

- Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nội dung: Làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Tài chính về một số nội dung dự kiến kết luận thanh tra tra công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 14h00, ngày 30/12/2016.

-  Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công nhiệm vụ

-  Giao Sở Tài chính chuẩn bị tài liệu để làm việc với Đoàn Thanh tra theo nội dung cuộc họp. 

- Các Sở, ngành, đơn vị chuẩn bị các nội dung theo trách nhiệm của đơn vị mình.

Kính mời các thành phần tham gia dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn