Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp xem xét tình hình thực hiện dự án Khu du lịch Mẫu Sơn (352/GM-UBND ngày 28/12/2016).

GIẤY MỜI

Họp xem xét tình hình thực hiện dự án Khu du lịch Mẫu Sơn

 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2016, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Khu du lịch Mẫu Sơn triệu tập cuộc họp để thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Khu du lịch Mẫu Sơn, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Mời đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo;

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo;

- Lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư;

- Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình (đồng chí Hoàng Hùng Cường); lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc;

- Đại diện Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Núi Tuyết Mẫu Sơn;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các phòng: Kinh tế chuyên ngành, Khoa giáo – Văn xã.

2. Nội dung họp

Xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Khu du lịch Mẫu Sơn.

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 29/12/2016 ( thứ Năm).

4. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện

- Giao UBND huyện Lộc Bình chuẩn bị báo cáo về tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án.

- Giao Nhà đầu tư chuẩn bị báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án; báo cáo cụ thể về nhu cầu, phương án sử dụng đất và các vấn đề liên quan.

- Các sở, ngành liên quan dự họp chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan đến nội dung họp thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn phụ trách để báo cáo.

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn