Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự buổi thăm và động viên ngành Tài chính, Ngân hàng thực hiện công tác quyết toán năm 2016 (351/GM-UBND ngày 26/12/2016).

GIẤY MỜI

Dự buổi thăm và động viên ngành Tài chính, Ngân hàng

thực hiện công tác quyết toán năm 2016

 

 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí dự chương trình thăm và động viên cán bộ, công chức của ngành Tài chính, Ngân hàng tỉnh, thực hiện công tác quyết toán năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thành phần mời tham dự:

- Thường trực Tỉnh ủy (Có giấy mời riêng);

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Có giấy mời riêng);

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Tập thể lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc các đơn vị: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế.

- Tập thể lãnh đạo và trưởng các phòng, ban Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh;

- Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

2. Thời gian: 15 giờ 00, ngày 30/12/2016.

3. Địa điểm: tại Trụ sở Cục Thuế tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Sở Tài chính chuẩn bị báo cáo chung công tác thu, chi, quyết toán ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2016;

- Cục Thuế chuẩn bị Hội trường và đảm bảo công tác hậu cần phục vụ buổi thăm và làm việc.

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chuẩn bị báo cáo chung về kết quả hoạt động năm 2016 của ngành Ngân hàng;

- Các đơn vị có liên quan phối hợp chuẩn bị báo cáo phục vụ buổi làm việc.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn