Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 26/12/2016 đến Chủ nhật ngày 01/01/2017)

Thứ Hai, 26/12/2016 - 07:44

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 26/12/2016

 

THỨ BA

Ngày 27/12/2016

 

THỨ TƯ

Ngày 28/12/2016

 

THỨ NĂM

Ngày 29/12/2016

 

THỨ SÁU

Ngày 30/12/2016

 

THỨ BẢY

Ngày 31/12/2016

 

CHỦ NHẬT

Ngày 01/01/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h00: Dự hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh  phiên cuối năm 2016

 

 

 

 

Công tác tại Hà Nội

8h00: Dự hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội (cả ngày)

Sáng: 8h00: Dự hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội

Sáng: 8h00: Dự hội nghị tổng kết công tác quốc phòng năm 2016 tại Bộ CHQS tỉnh

 

 

Chiều: 14h: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: 14h Dự Hội nghị kiểm diểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Chiều: Gặp mặt khối các cơ quan kinh tế tỉnh

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nông nghiệp và PTNT

Sáng: Họp Hội đồng đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 2016

8h00: Dự hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội (cả ngày)

Sáng: 8h00: Dự hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: 14h: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Dự Hội nghị kiểm diểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Chiều: Gặp mặt khối các cơ quan kinh tế tỉnh

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Đi công tác

 

Đi công tác

 

Đi công tác

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: 14h: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều:

- Dự Tổng kết công tác năm 2016 tại Sở Công Thương;

- Gặp mặt khối các cơ quan kinh tế tỉnh

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h00: Dự Hội nghị kiểm diểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016

Sáng: - 7h30: Dự hội nghị hiệp đồng giao chỉ tiêu tuyển, nhận công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ CAND.

- 7h45: Dự Hội nghị trực tuyến “Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về dự bị động viên (1996-2016)”

8h00: Dự hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội (cả ngày)

Sáng: 8h00: Dự hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: 14h00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội vụ

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Gặp mặt khối các cơ quan kinh tế tỉnh

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn