Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến “Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về dự bị động viên (1996-2016)” (346/GM-UBND ngày 23/12/2016).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến “Tổng kết 20 năm

thực hiện Pháp lệnh về dự bị động viên (1996-2016)”

 

 

 

 

          Thực hiện Quyết định số 4533/QĐ-BQP ngày 29/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc “Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016)”; Công văn số 12896/VP-PC (P2) ngày 20/12/2016 của Văn phòng Bộ Quốc phòng về việc “thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên”, UBND tỉnh kính mời các đại biểu dự Hội nghị như sau:

1. Thành phần

- Thường trực Tỉnh ủy (có Giấy mời riêng);

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế;

- Đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ huy trưởng, Chính ủy, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Phó Tham mưu trưởng phụ trách Quân lực, Chủ nhiệm Chính trị, Chủ nhiệm Hậu cần, Chủ nhiệm Kỹ thuật; Trưởng các Ban: Quân lực, Tác huấn, Cán bộ, Tài chính; Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123; Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh.

- Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn;

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các huyện và thành phố Lạng Sơn;

- Phóng viên: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin.

2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, tầng 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

3. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 45 phút, ngày 27/12/2016.

4. Phân công thực hiện

a) Thủ trưởng các cơ quan dự Hội nghị chủ động chuẩn bị thông tin, tài liệu liên quan.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động cập nhật, in ấn tài liệu của Bộ Quốc phòng để phát cho các đại biểu tham dự Hội nghị; phối hợp với Viettel Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật phục vụ Hội nghị.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn