Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (345/GM-UBND ngày 23/12/2016).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai

kế hoạch năm 2017 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

 

 

          Thực hiện Giấy mời số 1081/GM-BNN-VP ngày 20/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND tỉnh kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động mời);

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban Dân tộc, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng VII.

2. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 00 phút ngày 26/12/2016 (thứ Hai).

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến, tầng 3 trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh và các kiến nghị, đề xuất có liên quan; liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cung cấp thông tin theo yêu cầu; tiếp nhận, sao in tài liệu phục vụ Hội nghị;

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo phục vụ Hội nghị.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn