Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 19/12/2016 đến Chủ nhật ngày 25/12/2016)

Thứ Hai, 19/12/2016 - 07:39

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 19/12/2016

 

THỨ BA

Ngày 20/12/2016

 

THỨ TƯ

Ngày 21/12/2016

 

THỨ NĂM

Ngày 22/12/2016

 

THỨ SÁU

Ngày 23/12/2016

 

THỨ BẢY

Ngày 24/12/2016

 

CHỦ NHẬT

Ngày 25/12/2016

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

- 8h00 Dự Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  (cả ngày)

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h00: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12, kỳ 2 (cả ngày)

 

 

 

 

Sáng:

- Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy.

- 8h30: Dự Hội nghị trực tuyến ngành Thi đua – Khen thưởng

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Dự họp Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

Chiều: 17h00: Dự kỷ niệm 72 năm ngày thành lâp Quân đội nhân dân VN và 27 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.

Chiều: 14h Dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016 tại Thanh tra tỉnh

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- 8h00 Dự Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (cả ngày)

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: 8h00: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12, kỳ 2 (cả ngày)

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng:  Dự kỳ họp thứ ba HĐND huyện Bắc sơn.

- 8h00 Dự Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (cả ngày)

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h00: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12, kỳ 2 (cả ngày)

Sáng: Dự kiến làm việc với đoàn thanh tra bộ Tài chính về thanh tra ngân sách

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Kiểm tra công tác quản lý chung tại cửa khẩu Na Hình

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến họp Ban chỉ đạo Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 7h30: Dự và chỉ đạo kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hữu Lũng mở rộng

 - 8h00 Dự Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (cả ngày)

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h00: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12, kỳ 2 (cả ngày)

Sáng: 8h30: Dự Hội nghị trực tuyến ngành Thi đua – Khen thưởng

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h: Dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn