Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 05/12/2016 đến Chủ nhật ngày 11/12/2016)

Thứ Hai, 05/12/2016 - 10:37

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 05/12/2016

 

THỨ BA

Ngày 06/12/2016

 

THỨ TƯ

Ngày 07/12/2016

 

THỨ NĂM

Ngày 08/12/2016

 

THỨ SÁU

Ngày 09/12/2016

 

THỨ BẢY

Ngày 10/12/2016

 

CHỦ NHẬT

Ngày 11/12/2016

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 7h30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng: - 7h30: Dự công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- 8h45: Dự công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác số 01

8h: Dự khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Dự kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Dự kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

 

Chiều: 14h: Dự công bố Quyết định về công tác cán bộ tại huyện ủy Cao Lộc

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự “Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc” tại tỉnh Phú Thọ

Dự Hội thảo về dự án Thoát nước thải sử dụng vốn ODA của CHLB Đức tại thành phố Hà Nội

 

8h: Dự khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Dự kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Dự kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7h30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng: Kiểm tra công tác QLNN tại Cửa khẩu Nà Nưa

 

8h: Dự khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

Dự kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Dự kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

 

Chiều: Kiểm tra công tác QLNN tại Cửa khẩu Bình Nghị

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7h30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

8h: Dự khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

Dự kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Dự kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

 

Chiều: - 14h: Họp xem xét phương án giải quyết chế độ cho người lao động nguyên là công nhân các Lâm trường

- 16h: Họp xem xét giải quyết đơn của ông Dương Công Phong

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn