Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 28/11/2016 đến Chủ nhật ngày 04/12/2016)

Thứ Hai, 28/11/2016 - 10:59

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 28/11/2016

 

THỨ BA

Ngày 29/11/2016

 

THỨ TƯ

Ngày 30/11/2016

 

THỨ NĂM

Ngày 01/12/2016

 

THỨ SÁU

Ngày 02/12/2016

 

THỨ BẢY

Ngày 03/12/2016

 

CHỦ NHẬT

Ngày 04/12/2016

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Từ 8h: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 14 (cả ngày)

 

 

Chiều: 14h Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

2

Đồng chí Lý Vinh Quang,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Từ 8h00: Họp thẩm định các đồ án Quy hoạch  tại Sở Xây dựng (cả ngày)

Sáng: Họp thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới 2016

Sáng: Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh

Dự lễ tuyên dương người có uy tín vùng Tây Bắc, tại tỉnh Phú Thọ

Chiều: 14h Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 7h30: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng

Họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: Họp về việc thoái vốn nhà nước tại Công ty CP cấp thoát nước LS

Sáng: Kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu Nà Nưa

Sáng: Dự kiến làm việc với Hội đồng quản trị Chợ Đông Kinh chuẩn bị cho Đại hội cổ đông.

 

 

Chiều: 14h Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến họp Thường trực Ban chỉ đạo 389

Chiều: Kiểm tra công tác QLNN tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại Hà Nội

Dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2015 tại Hà Nội

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Từ 8h: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 14 (cả ngày)

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn