Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 21/11/2016 đến Chủ nhật ngày 27/11/2016)

Thứ Hai, 21/11/2016 - 07:13

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 21/11/2016

 

THỨ BA

Ngày 22/11/2016

 

THỨ TƯ

Ngày 23/11/2016

 

THỨ NĂM

Ngày 24/11/2016

 

THỨ SÁU

Ngày 25/11/2016

 

THỨ BẢY

Ngày 26/11/2016

 

CHỦ NHẬT

Ngày 27/11/2016

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11, kỳ 2

Sáng: 8h, làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 13

 

 

Chiều: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 16h, làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng

2

Đồng chí Lý Vinh Quang,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp rà soát kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11, kỳ 2

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11, kỳ 2

Sáng: Kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp đường Hữu Nghị - Bảo Lâm

 

 

Chiều: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp xem xét Đề án chính quyền điện tử giai đoạn 2016-2020

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11, kỳ 2

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11, kỳ 2

Sáng: Dự kiến làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh

 

 

Chiều: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

Chiều: Dự kiến họp Thường trực BCĐ 389

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11, kỳ 2

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11, kỳ 2

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 13

 

 

Chiều: - Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Dự kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn