Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 31/10/2016 đến Chủ nhật ngày 06/11/2016)

Thứ Hai, 31/10/2016 - 13:49

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 31/10/2016

 

THỨ BA

Ngày 01/11/2016

 

THỨ TƯ

Ngày 02/11/2016

 

THỨ NĂM

Ngày 03/11/2016

 

THỨ SÁU

Ngày 04/11/2016

 

THỨ BẢY

Ngày 05/11/2016

 

CHỦ NHẬT

Ngày 06/11/2016

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng:  9h30 Dự Hội nghị của Tỉnh ủy thông qua báo cáo nhanh kết quả Hội nghị TW 4, khóa XII

Sáng: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Họp Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh, kỳ I (cả ngày)

 

Sáng: Dự Lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 185 năm Ngày thành lập tỉnh và Lễ khánh thành Tòa nhà cửa khẩu Hữu nghị

Sáng: 8h30 Dự Lễ kỷ niệm 185 năm Ngày thành lập tỉnh

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Giao Ban Thường trực Tỉnh ủy

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Tối: 19h30 Dự khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh lần thứ VII

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Tối: 20h00 Dự chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng 185 năm ngày thành lập tỉnh

2

Đồng chí Lý Vinh Quang,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 9h30 Dự Hội nghị của Tỉnh ủy thông qua báo cáo nhanh kết quả Hội nghị TW 4, khóa XII

 

Sáng: Họp thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Quang Lang, Yên Khoái)

 

Họp Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh, kỳ I (cả ngày)

Sáng: Dự Lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 185 năm Ngày thành lập tỉnh và Lễ khánh thành Tòa nhà cửa khẩu Hữu nghị

Sáng: Dự Lễ kỷ niệm 185 năm Ngày thành lập tỉnh

 

 

 

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến họp liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2016 của HĐND tỉnh

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng:  9h30 Dự Hội nghị của Tỉnh ủy thông qua báo cáo nhanh kết quả Hội nghị TW 4, khóa XII

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Sáng: Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ người đứng đầu tại huyện Bắc Sơn

Họp Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh, kỳ I (cả ngày)

Sáng: Dự Lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 185 năm Ngày thành lập tỉnh và Lễ khánh thành Tòa nhà cửa khẩu Hữu nghị

Sáng:  Dự Lễ kỷ niệm 185 năm Ngày thành lập tỉnh

 

 

 

Tối: Dự Lễ khai mạc Hội chợ Tự hào hàng Việt Nam và sản phẩm truyền thống Lạng Sơn

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh lực lượng DBĐV tại Bộ Tư lệnh QK I.

 

Sáng: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Họp Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh, kỳ I (cả ngày)

Sáng: Dự Lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 185 năm Ngày thành lập tỉnh và Lễ khánh thành Tòa nhà cửa khẩu Hữu nghị

Sáng:  Dự Lễ  kỷ niệm 185 năm Ngày thành lập tỉnh

 

 

 

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn