Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 24/10/2016 đến Chủ nhật ngày 30/10/2016)

Thứ Bảy, 22/10/2016 - 09:04

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 24/10/2016

 

THỨ BA

Ngày 25/10/2016

 

THỨ TƯ

Ngày 26/10/2016

 

THỨ NĂM

Ngày 27/10/2016

 

THỨ SÁU

Ngày 28/10/2016

 

THỨ BẢY

Ngày 29/10/2016

 

CHỦ NHẬT

Ngày 30/10/2016

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng:  Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Họp UBND tỉnh tháng kỳ tháng 10, kỳ II

Sáng:  Dự lễ khởi công công trình Cầu Kỳ Cùng

Sáng: Dự giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

 

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng:  Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng:  Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Họp UBND tỉnh tháng kỳ tháng 10, kỳ II

Sáng:  Dự lễ khởi công công trình Cầu Kỳ Cùng

Sáng: Họp về giải quyết đơn thư công dân thành phố Lạng Sơn

 

 

 

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến nghe báo cáo về đề án xây dựng chính quyền điện tử

Chiều: Họp về giải quyết đơn thư công dân huyện Cao Lộc

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng:  Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng:  Họp về việc đấu giá QSĐ tại trụ sở phường Vĩnh Trại (cũ).

 

Sáng: Họp UBND tỉnh tháng kỳ tháng 10, kỳ II

Sáng: Dự lễ khởi công công trình Cầu Kỳ Cùng

Kiểm tra chức trách nhiệm vụ người đứng đầu tại huyện Bắc Sơn

 Kiểm tra công tác  tại ga Đồng đăng.

 

Chiều: Dự khai mạc diễn tập hoạt động tác chiến

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự bế mạc diễn tập hoạt động tác chiến

Chiều: Làm việc với Sở Công Thương

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng:  Đi công tác Hà Nội

Sáng: Họp Ban chỉ đạo thực hiện dự án Khu du lịch Mẫu Sơn

Họp UBND tỉnh tháng kỳ tháng 10, kỳ II

Sáng: Dự lễ khởi công công trình Cầu Kỳ Cùng

Sáng:  Dự khai mạc Triển lãm thành tựu 185 năm tỉnh

 

 

Chiều: Họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

Chiều: Kiểm tra các hoạt động chỉnh trang đô thị, cổ động trực quan, chuẩn bị kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh

Chiều: Dự kiến  làm việc tại cơ quan

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn