Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo hoãn dự họp trực tuyến (1092/VP-TH).
                       Kính gửi:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh.

 

            Ngày 22/7/2010, UBND tỉnh đã có Công văn số 571/UBND-KTN về việc mời dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì vào 08 giờ ngày 26/7/2010.

Ngày 23/7/2010, Văn phòng Chính phủ đã có Công điện hoả tốc số 528 thông báo hoãn tổ chức Hội nghị trực tuyến nêu trên; thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến sẽ được thông báo sau.

          Văn phòng Uỷ ban nhân tỉnh trân trọng thông báo các thành phần mời họp và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn