Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Dự thảo Quyết định Quy phạm pháp luật về Phê duyệt Quy chế quản lý Quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn lấy ý kiến nhân dân

Chủ Nhật, 25/09/2016 - 14:33

Để hoàn chỉnh dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Sở Xây dựng Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các cán nhân có liên quan tham gia góp ý kiến cho dự thảo trước khi trình UBND tỉnh ban hành, Sở Xây dựng Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các cá nhân có liên quan tham gia góp ý kiến cho các dự thảo; các ý kiến góp ý gửi về hộp thư: saoxaydung@gmail.com hoặc bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng Lạng Sơn, số 229, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn

Đính kèmDung lượng
du thao QD phe duyet.doc45 KB
Quy che.doc1.16 MB
Bia ngoai.doc1.22 MB
Bia trong.DOC44 KB
bang bieu, phuc luc.doc2.82 MB
MụC LụC.doc81.5 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn