Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2010 (92/GM-UBND).
GIẤY MỜI HỌP

 

Thực hiện Công văn số 4313/VPCP-TH ngày 22/6/2010 và Công điện số 490/CĐ – VPCP ngày 28/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc họp Chính phủ tháng 6/2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Nội vụ, Ngoại vụ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh, Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.

- Phóng viên: Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.

          2. Nội dung làm việc: Hội nghị trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2010.

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chuẩn bị các ý kiến tham gia;

- Văn phòng UBND tỉnh liên hệ với Văn Phòng Chính phủ chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp;

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo tốt cho cuộc họp trực tuyến.

          3. Thời gian: 01 ngày, từ 8 giờ 00’, ngày 01 tháng 7 năm 2010.

          4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4 - Trụ sở UBND tỉnh.

Trân trọng kính mời các đồng chí thành phần tới dự họp./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn