Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong những tháng cuối năm.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN


Số:   847/UBND-KTTH           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Lạng Sơn, ngày 19  tháng 9  năm 2008

     

 V/v Công tác chống buôn lậu,

hàng giả và gian lận thương mại

  trong những tháng cuối năm.

                                    Kính gửi:

                                                            - Ban chỉ đạo 127 tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

         

Trong thời gian qua Ban chỉ đạo 127 tỉnh, các ngành, các lực lượng chức năng, UBND các huyện, thành phố đã tích cực chủ động bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã thu được những kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện của hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, tung tin thất thiệt, góp phần vào sự phát triển kinh tế, ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là kiểm soát đối với các mặt hàng thiết yếu.

Tuy vậy, tình hình buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp, từng lực lượng trên từng địa bàn còn hạn chế trong việc đề xuất những giải pháp kịp thời có hiệu quả với Ban chỉ đạo 127 tỉnh, UBND tỉnh; sự phối hợp giữa các ngành chức năng với nhau, với UBND các huyện, thành phố còn chưa thật chặt chẽ, có lúc có nơi còn mang tính cục bộ của từng lực lượng nên hiệu quả công tác chưa cao; chế độ thông tin, báo cáo còn chậm, chưa thật kịp thời; một số văn bản của Chính phủ, của các Bộ, Ngành liên quan đã cũ, có những điểm không còn phù hợp hoặc không rõ ràng nhưng chưa có sự điều chỉnh bổ sung kịp thời...Trong thời gian từ nay tới tết Nguyên đán đi cùng với sự sôi động hơn về hoạt động thương mại thì các hoạt động liên quan đến buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh sẽ có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu:

 

1.Các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố cần cụ thể hoá công tác hàng tuần, hàng tháng; tăng cường hơn nữa sự lãnh chỉ đạo của Cấp uỷ đảng trong việc tổ chức chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; chống đầu cơ găm hàng; kiểm tra, kiểm soát về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động quần chúng không tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại nhất là ở  khu vực biên giới, cửa khẩu;

 

2. Tổ chức, triển khai nghiêm túc 04 Phương án kiểm tra, kiểm soát của Ban chỉ đạo 127/TW gồm: Phương án kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa; phương án chống buôn lậu và gian lận thương mại về đo lường chất lượng đối với mặt hàng xăng dầu; phương án chống buôn lậu và gian lận thương mại đối với gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm và Phương án kiểm tra thuốc chữa bệnh chuẩn bị ban hành;

 

3. Tập trung sự chỉ đạo vào các địa bàn trọng điểm như: Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn; quản lý chặt chẽ chợ cửa khẩu, chợ biên giới, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu, các trung tâm phát luồng hàng hoá, các trung tâm thương mại, các điểm trung chuyển hàng hoá, ngăn chặn những hành vi chứa chấp hàng lậu để phát luồng về các tỉnh phía sau;

 

4. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết gía và bán theo giá niêm yết đối với 14 mặt hàng thuộc diện bình ổn giá như: lương thực, xăng dầu, phân bón, thuốc chữa bệnh, sắt thép, xi măng, than, đường, giấy, muối; tập trung kiểm tra, kiểm soát chất lượng đồ chơi trẻ em, điện tử, điện lạnh, vải ngoại, rượu ngoại, các loại thực phẩm đã hoặc chưa chế biến, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tân dược, mỹ phẩm, điện thoại di động, mũ bảo hiểm;

 

5. Tập trung kiểm tra, kiểm soát đối với những mặt hàng phục vụ cho tết Dương lịch, tết Nguyên đán. Đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan khác của các Bộ và của tỉnh về “cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo" phải xây dựng ngay kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật;

 

6. Ngoài các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo 127 tỉnh, UBND các huyện thành phố tăng cường công tác chỉ đạo sát sao hơn nữa đối với trách nhiệm của các cơ quan chức năng và đặc biệt là đối với việc xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng; xử lý thật nghiêm, đúng pháp luật đối với bất kỳ đối tượng nào vi phạm.

                                        

UBND tỉnh thông báo để Ban chỉ đạo 127 tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Vy Văn Thành

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn