Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Phân công và giao nhiệm vụ trong công tác PCLB-TKCN năm 2010 (55/TB-UBND).

THÔNG BÁO

 Phân công và giao nhiệm vụ trong công tác

Phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010.

 

Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt, bão ngày 8/3/1993 và Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Phòng chống lụt, bão được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/8/2000;

Căn cứ Nghị định 14/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;                        

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) và giảm nhẹ thiên tai năm 2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

 Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh phân công và giao nhiệm vụ cụ thể trong công tác PCLB-TKCN trên địa bàn tỉnh năm 2010 như sau:

 

          I- Phân công các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh phụ trách lĩnh vực và địa bàn:

1- Đ/c Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh: Phụ trách chung.

2- Đ/c Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Ban thường trực: Thay mặt Trưởng Ban giải quyết công việc thường xuyên và các công việc được giao khi Trưởng Ban đi vắng. Theo rõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB-TKCN của các cơ quan doanh nghiệp trực thuộc tỉnh quản lý, chỉ đạo công tác hậu phương cứu trợ khắc phục hậu quả lụt, bão.

3- Đ/c Hoàng Công Hàm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban: Thường trực công tác tìm kiếm cứu nạn, trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh, công tác điều động lực lượng quân đội ứng cứu các tình huống khẩn cấp, chỉ huy cứu hộ và cứu nạn trong công tác PCLB -TKCN.

4. Đ/c Trịnh Quốc Huy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Trưởng ban: Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của các đơn vị thuộc biên phòng tỉnh, phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo công tác điều động lực lượng bộ đội Biên phòng ứng cứu các tình huống khẩn cấp, chỉ huy cứu hộ và cứu nạn trong công tác PCLB-TKCN, phụ trách địa bàn các xã vùng biên giới.

5- Đ/c Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Uỷ viên thường trực: Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước lớn trong mùa mưa, bão, chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của Sở Nông nghiệp và PTNT.

6- Đ/c Hoàng Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban: Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của các đơn vị thuộc lực lượng Công an trong tỉnh, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội và bảo vệ các công trình trọng điểm của tỉnh.

7- Đ/c Nguyễn Tuấn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư, Uỷ viên: Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của Sở Kế hoạch- Đầu tư và các cơ quan, doanh nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo kế hoạch đầu tư khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

8- Đ/c Hoàng Văn Tình, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Uỷ viên: Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của Sở Giao thông vận tải và địa bàn huyện Văn Quan, chỉ đạo công tác đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa lũ bão trên địa bàn tỉnh.

9- Đ/c Hoàng Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Uỷ viên: Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của Sở Tài chính và địa bàn huyện Tràng Định, chỉ đạo công tác đảm bảo ngân sách dự phòng cứu trợ khắc phục hậu quả lụt bão và thiên tai.

10- Đ/c Vi Xuân Mai, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Uỷ viên: Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của Sở Lao động-TBXH và địa bàn huyện Đình Lập, chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai và vấn đề chính sách nhân đạo xã hội theo chính sách ở vùng có thiên tai.

11- Đ/c Ấu Thị Nga Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch, Uỷ viên: Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của ngành Văn hoá-TT-DL và địa bàn huyện Hữu Lũng.

12- Đ/c Vũ Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lạng Sơn: Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của địa bàn Thành phố Lạng Sơn.

13- Đ/c Bùi Gia Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Uỷ viên: Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của Sở Công Thương và địa bàn huyện Bắc Sơn, chỉ đạo đảm bảo về dự trữ nhiên liệu, hàng hoá nhu yếu phẩm khắc phục hậu quả lụt bão theo quy định.

14- Đ/c Triệu Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Y tế, Uỷ viên: Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của Sở Y tế và huyện Lộc Bình, chỉ đạo hệ thống bệnh viện, trạm xá cấp cứu thương vong, phòng ngừa dịch bệnh khắc phục hậu quả lụt bão,

15- Đ/c Vi Lê Thành, Phó Giám đốc Điện lực tỉnh, Uỷ viên: Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của Điện lực tỉnh và địa bàn huyện Cao Lộc, chỉ đạo đảm bảo điện năng phục vụ công tác PCLB-TKCN.

16- Đ/c Hoàng Văn Đoàn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chỉ đạo kiểm tra về vấn đề bảo vệ môi trường trong mùa lũ lụt, mưa bão, và xử lý ô nhiễm sau lũ lụt, bão; Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách địa bàn huyện Chi Lăng.

17- Đ/c Đào Văn Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của Sở Thông tin và Truyền thông và địa bàn huyện Văn Lãng, chỉ đạo  bảo đảm thông tin thông suốt trong tỉnh.

18- Đ/c Hà Văn Tiên, Giám đốc Trung tâm dự báo khí thượng thuỷ văn Lạng Sơn, Uỷ viên: Chỉ đạo công tác dự báo khí tượng thuỷ văn phục vụ PCLB - TKCN.

19- Đ/c Vũ Ngọc Bích, Phó Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Uỷ viên: Trực tiếp chỉ đạo công tác PCLB-TKCN của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và địa bàn huyện Bình Gia, chỉ đạo công tác tuyên truyền qua hệ thống đài Phát thanh-Truyền hình về nội dung PCLB-TKCN.

20- Đ/c Lương Thị Mỹ An, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn, Chỉ đạo tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... trong mùa lũ lụt, mưa bão trên địa bàn toàn tỉnh, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

21. Ông Nông Đình Thọ, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi kiêm Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh: Phụ trách Văn phòng Ban chỉ huy PCLB -TKCN tỉnh, thu thập xử lý thông tin, báo cáo Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh để ra các chỉ lệnh kịp thời về PCLB-TKCN, giảm nhẹ thiên tai. Tham mưu xây dựng báo cáo thường xuyên, đột xuất của Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh, để báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ huy PCLB-TKCN Trung ương.

 

II- Phân công chuẩn bị cơ sở vật chất phương tiện cho công tác PCLB-TKCN :

1- Tài liệu khí tượng thuỷ văn và công tác dự báo: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu về mưa, bão, lũ, mực nước và các thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn phục vụ công tác PCLB-TKCN cho Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh (Chi cục Thuỷ lợi Lạng Sơn), thông báo cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

2- Thông tin liên lạc: Viễn thông tỉnh ưu tiên cho công tác PCLB-TKCN, đảm bảo thông tin liên lạc thường xuyên. Trong các trường hợp đột xuất, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh sẽ huy động các hệ thống thông tin liên lạc của Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh để phục vụ cho công tác PCLB-TKCN.

3- Phương tiện giao thông vận tải:

        a. Lực lượng thường trực sử lý ban đầu:

 - Xe ô tô  tải: Giao Sở Giao thông vận tải nắm số lượng xe, máy cụ thể của các cơ quan, đơn vị, lập kế hoạch điều động theo sự chỉ đạo của Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh.

- Máy thi công, vật tư dự trữ:  Giao cho Sở Giao thông-Vận tải và Sở Nông nghiệp và PTNT.    

         - Xe ô tô con: Các thành viên Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh sử dụng xe của ngành mình để thực hiện nhiệm vụ trong công tác PCLB -TKCN.

b. Trong các trường hợp khẩn cấp đột xuất, Ban chỉ huy PCLB -TKCN tỉnh sẽ huy động toàn bộ phương tiện có trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ đối phó với các tình huống thiên tai xảy ra.

4- Lực lượng tìm kiếm cứu nạn: Giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất chỉ huy các lực lượng vũ trang (Bộ đội Biên phòng, Công an) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm thường trực, chủ trì cùng với Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh, lập kế hoạch, phương án cụ thể, tổ chức lực lượng xung kích để ứng cứu khi có lũ, bão lớn và thiên tai xẩy ra. Đối với các huyện, thành phố Lạng Sơn phải thành lập Tổ xung kích thực hiện chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ để đáp ứng kịp thời trên địa bàn khi có lụt bão và thiên tai xẩy ra.

5-  Lực lượng sơ cấp cứu và thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế:  Sở Y tế.

6- Lập kế hoạch và hướng dẫn, tổ chức thực hiện cứu trợ lụt, bão và thiên tai: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban Cứu trợ của tỉnh.

 7- Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các huyện, thành phố Lạng Sơn và cơ sở: Cần phân công cụ thể, nhiệm vụ công tác PCLB-TKCN trên địa bàn mình và gửi báo cáo về Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh trong tháng 5/2007.

8- Trong các trường hợp khẩn cấp đột xuất: Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh sẽ huy động các ngành, các cấp và các lực lượng khác để ứng cứu.

9- Công tác tuyên truyền chủ trương và phương hướng nhiệm vụ thực hiện công tác PCLB-TKCN, giảm nhẹ thiên tai của Trung ương và của tỉnh: Giao cho Sở Thông tin-Truyền thông, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, đặc biệt là các chỉ lệnh khẩn cấp phải phổ biến tuyên truyền kịp thời.

Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh yêu cầu các đồng chí Thành viên Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh, các Ngành đã được phân công và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn cần tăng cường công tác chuẩn bị, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác PCLB-TKCN, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn