Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 04/12/2015 - 08:02

UBND tỉnh công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh (Tại Quyết định số 2204/QĐ-UBND, ngày 02/12/2015).

 

Ảnh minh họa (baoxaydung.com)

Đơn giá nhân công được sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng,... để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định; được xác định cho vùng III (Thành phố Lạng Sơn) và vùng IV (các huyện trong tỉnh). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí phí đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: BOT, BTO, BT, PPP căn cứ vào Đơn giá làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và thay thế Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh./.

 

Bích Diệp

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn