Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 (07/KH-UBND).

KẾ HOẠCH

 Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010

 

 

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010;

Căn cứ Kế hoạch số: 35-KH/TU, ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 20/03/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các Ngày lễ lớn trong 2 năm 2009 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 1376-QĐ/TU ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm các Ngày lễ lớn trong năm 2010;

Nhằm hướng tới tổ chức kỷ niệm trọng thể các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2010 gắn với hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 của tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2010 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc; bỗi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự cường dân tộc; khơi dậy niềm tự hào và củng cố niềm tin cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

          - Tạo không khí phấn khởi, khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp năm 2010.

- Quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hoá, du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2010 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Mít tinh, toạ đàm, triển lãm, lễ hội, hội trại thanh niên, giao lưu văn hoá nghệ thuật, thi đấu thể thao…

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm quy mô cấp tỉnh phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, chu đáo, trang trọng, hoành tráng tạo được ấn tượng sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân

 

II/ NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CỤ THỂ:

 

QUÝ I NĂM 2010

 

1. TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2010).

* Cấp tỉnh:

1.1 Tổ chức Lễ mít tinh trọng thể  (Có Kế hoạch chi tiết riêng)

- Thời gian: Ngày 03/ 02/2010 ( tức ngày 20 tháng Chạp năm Kỷ Sửu).

          - Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (truyền hình trực tiếp trên sóng đài Truyền hình Lạng Sơn).

          - Quy mô: Cấp tỉnh.

          - Đơn vị chủ trì: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 1.2 Tổ chức 01 đêm biểu diễn nghệ thuật chuyên nghịêp và quần chúng chào mừng kỷ niệm 3-2.

- Thời gian: Buổi tối ngày 02/02/2010.

- Địa điểm: Quảng trường đường Hùng Vương - thành phố Lạng Sơn.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

1.3 Tổ chức Triển lãm ảnh về chủ đề “ Đảng cộng sản Việt Nam 80 năm  xây dựng và trưởng thành ( 03/02/1930 - 03/02/2010).

- Thời gian: Từ ngày 02 - 28/02/2010.

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

1.4 Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức tuyên truyền, tìm hiểu về lịch sử  Đảng cộng sản Việt Nam.

          * Cấp huyện, thành phố: Tổ chức các hoạt động: Tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ quần chúng, giao hữu thể thao hưởng ứng Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

2. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG XUÂN CANH DẦN 2010

2.1 Tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Canh Dần năm 2010.

- Thời gian: Từ ngày 08/02/2010 đến 04/03/2010 dương lịch. Khai mạc ngày 08/02/2010 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ Sửu).

- Địa điểm: Tại Thư­ viện tỉnh Lạng Sơn.

          - Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

2.2 Tổ chức Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010.

          * Cấp tỉnh:

a. Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Mừng Xuân Canh Dần;

- Thời gian: Ngày 13/02/2010 (tức tối ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Sửu).

          - Địa điểm: Quảng trường đường Hùng Vương - thành phố Lạng Sơn.

          - Đơn vị chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

          + Đơn vị phối hợp: UBND thành phố Lạng Sơn, Công an tỉnh

          b. Tổ chức bắn pháo hoa chào đón giao thừa.

- Đơn vị chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

          c. Tổ chức các hoạt động: Thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết... trong dịp trước, trong và sau Tết (có kế hoạch riêng).

* Cấp huyện:

- Tổ chức các hoạt động: Thăm hỏi, chúc Tết, thăm các gia đình chính sách… trên địa bàn quản lý.

-  Hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động Văn hoá -Thể thao, lễ hội trong dịp Tết…

2.3 Tổ chức Lễ hội Xuân Xứ Lạng năm 2010 (Từ ngày 23/02/2010 đến hết ngày 15/03/2010 (Tức từ ngày 10 đến 30 tháng Giêng năm Canh Dần).

* Cấp tỉnh:

         a. Tổ chức Khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2010 (truyền hình trực tiếp trên sóng đài Truyền hình Lạng Sơn).

 (Có kế hoạch, kịch bản riêng).

- Thời gian: Ngày 23/02/2010 (Tức ngày 10 tháng Giêng năm Canh Dần).

- Địa điểm: Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

          - Quy mô: Cấp tỉnh.

          - Đơn vị chủ trì: Ban tổ chức Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2010.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc.

b. Tổ chức hoạt động “Hội trại giao lưu thanh - thiếu niên biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2010” kết hợp tổ chức Toạ đàm“ Tăng cường giao lưu văn hoá dân gian Lạng Sơn - Quảng Tây”.

- Thời gian:  Từ 22- 23/02/2010 ( Trong thời gian diễn ra Khai mạc Lễ hội)

- Địa điểm: Tại Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

          - Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

-  Đơn vị phối hợp: Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

c. Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch: Trò chơi, trò diễn dân gian trong những ngày diễn ra lễ hội.

* Các huyện, thành phố:

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức tốt các hoạt động Văn hoá, văn nghệ, Thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong dịp diễn ra các Lễ hội dân gian truyền thống trên địa bàn.

 

QUÝ II NĂM 2010:

 

3. KỶ NIỆM 140 NĂM NGÀY SINH V.I LÊNIN ( 22/4/1870 - 22/4/2010).

* Cấp tỉnh:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

          - Tổ chức Hội thảo khoa học về thân thế, sự nghiệp của đồng chí V.I Lênin.

- Đơn vị thực hiện: Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn.

* Cấp huyện: Căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức tuyên truyền và các hoạt động Văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 140 năm ngày sinh V.I Lê Nin.

4. LỄ GIỖ TỔ HÙNG VUƠNG NGÀY MÙNG 10 THÁNG 3 ÂM LỊCH ( TỨC NGÀY 23/4/2010 DƯƠNG LỊCH).

          - Thành lập Đoàn đại biểu, đoàn diễn viên, vận động viên của tỉnh đi tham dự một số hoạt động tại Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Ngày hội Văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc năm 2010 tại tỉnh Phú Thọ (có kế hoạch riêng ).

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện.

 

5. KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2010) VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5.

5.1- Tại tỉnh tổ chức giao lưu biểu diễn nghệ thuật chào mừng.  

- Thời gian: Tối ngày 29/4/2010.

- Địa điểm: Tại khuôn viên cạnh Trung tâm Văn hoá Thông tin.

          - Đơn vị chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

5.2- Các sở, ban ngành, các cơ quan báo chí, UBND các huyện, thành phố có kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên tuyền trong dịp kỷ niệm; tổ chức các hoạt động văn hoá - thể thao tại cơ quan đơn vị.

         

6. KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2010); KHAI  MẠC ĐẠI  HỘI THỂ DỤC - THỂ THAO TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ VI/ 2010.

          * Cấp tỉnh:

          6.1 Tổ chức Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với tổng kết trao giải thưởng về cuộc thi viết về “ Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của tỉnh (có kế hoạch và kịch bản riêng).

- Thời gian: Buổi sáng ngày 19 tháng 5 năm 2010.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh.

- Quy mô: Cấp tỉnh.

- Nội dung hoạt động chính: Tổ chức Lễ dâng hương dâng hoa tại khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình biểu diễn Nghệ thuật chào mừng, diễn văn Lễ kỷ niệm, tổng kết cuộc thi viết về “Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư” và trao giải thưởng.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ chủ trì; Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện.

6.2 Tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI năm 2010 (có kế hoạch và kịch bản riêng),

          - Thời gian: Buổi chiều ngày 19/5/2010 (truyền hình trực tiếp trên sóng đài Truyền hình Việt Nam).

- Địa điểm: Sân Vận động Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

- Quy mô: cấp tỉnh.

- Nội dung hoạt động chính: Bài phát biểu khai mạc Đại hội TDTT, diễu hành biểu dương lực lượng, đồng diễn xếp hình, xếp chữ của các đoàn vận động viên và quần chúng nhân dân cùng học sinh, sinh viên tham gia Đại hội .

          - Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, UBND  thành phố Lạng Sơn và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

          6.3 Tổ chức 01 đêm biểu diễn văn nghệ quần chúng chào mừng Lễ kỷ niệm:

          - Thời gian: Buổi tối ngày 19/5/2010.

          - Địa điểm: Quảng trường đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn.

          - Đơn vị thực hiện: UBND thành phố Lạng Sơn

* Cấp huyện: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao chào mừng kỷ niệm 120 ngày sinh nhật Bác.

 

QUÝ III NĂM 2010

         

7. KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN LINH (01/7/1915 - 01/7/2010):

Trên cơ sở kế hoạch chung của Trung ương, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong dịp kỷ niệm.

8. TỔ CHỨC KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LƯƠNG VĂN TRI (17/8/1910 - 17/8/2010).

          8.1 Tổ chức Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lương văn Tri ( 17/8/1910 - 17/8/2010).

- Thời gian: Buổi sáng, ngày 17 tháng 8 năm 2010.

          - Địa điểm: Tại trung tâm huyện Văn Quan.

          - Quy mô: Cấp tỉnh.

- Nội dung hoạt động chính: Tổ chức dâng hương, dâng hoa nghĩa trang liệt sỹ của huyện, tượng đài Lương Văn Tri; biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp chào mừng; Diễn văn kỷ niệm. Kết thúc Lễ mít tinh đi thăm nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri.

8.2 Tổ chức Triển lãm về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Lương Văn Tri; Hội trại thanh niên, biểu diễn văn nghệ quần chúng, giao hữu thể thao tại Trung tâm huyện Văn Quan...

- Đơn vị thực hiện: Huyện uỷ, UBND huyện Văn Quan chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh thực hiện.

8.3 Tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về chủ đề kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đ/c Lương Văn Tri trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn.

- Thời gian: Phát động vào tháng 02/2010; Tổng kết trao giải thưởng trước trung tuần tháng 8/2009.

- Đơn vị thực hiện: Hội Văn học nghệ thuật chủ trì thực hiện.

8.4 Tổ chức 01 đêm biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại trung tâm huyện Văn Quan.

- Thời gian: Buổi tối ngày 17/8/2010.

- Đơn vị thực hiện: UBND huyện Văn Quan chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh.

 

  9. KỶ NIỆM 65 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG AN NHÂN DÂN (19/8/1945 - 19/8/2010), 5 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/2005 – 19/8/2010) VÀ 65 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XHCN VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2010).     

* Cấp tỉnh: (có kế hoạch chi tiết riêng)

           a. Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm.

- Thời gian: Ngày 19 tháng 8 năm 2010.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Lạng Sơn.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan.

          b. Tổ chức 01 đêm biểu diễn nghệ thuật chào mừng.

- Thời gian: Tối ngày 02/9/2010.

- Địa điểm: Khuôn viên cạnh Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với UBND thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện.

* Các huyện, thành phố: Tuỳ điều kiện cụ thể tổ chức toạ đàm, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn hoá văn nghệ, thi đấu và giao hữu thể thao chào mừng.

          c. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh.

 

10. KỶ NIỆM 80 NĂM XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH ( 12/9/1930 – 12/9/2010):

Trên cơ sở kế hoạch chung của Trung ương, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong dịp kỷ niệm.

 

11. KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KHỞI NGHĨA BẮC SƠN (27/9/1940 - 27/9/2010).

11.1 Tổ chức Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/1940 - 27/9/2010 (Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam)

- Thời gian: Buổi sáng, ngày 27 tháng 9 năm 2010.

          - Địa điểm: Tại sân vận động trung tâm huyện Bắc Sơn.

          - Quy mô: Cấp tỉnh.

- Nội dung hoạt động chính:

   Tổ chức dâng hương, dâng hoa tượng đài du kích Bắc Sơn, nghĩa trang liệt sỹ của huyện Bắc Sơn; Biểu diễn nghệ thuật, đồng diễn thể dục thể thao, diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng của một số Sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang của tỉnh và huyện Bắc Sơn, Diễn văn kỷ niệm; Kết thúc Lễ kỷ niệm các đại biểu đi thăm Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn.

11.2 Tổ chức Hội trại Thanh niên và Liên hoan văn nghệ quần chúng, giao hữu thể thao hưởng ứng kỷ niệm trên địa bàn huyện.

- Đơn vị thực hiện:  Giao UBND huyện Bắc Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh thực hiện.

 11.3 Tổ chức 01 đêm biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại trung tâm huyện Bắc Sơn.

- Thời gian: Buổi tối ngày 27/9/2010.

- Đơn vị thực hiện: UBND huyện Bắc Sơn phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh thực hiện.

 

QUÝ IV NĂM 2010:

         

12. KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG LẠNG SƠN (17/10/1950 - 17/10/2010) KẾT HỢP KHAI MẠC NGÀY HỘI VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ V NĂM 2010.

          * Cấp tỉnh:

12.1 Tổ chức mít tinh trọng thể kết hợp Khai mạc Ngày hội Văn hoá các Dân tộc tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2010 (Có Kế hoạch, kịch bản riêng).

- Thời gian: Buổi tối, ngày 17 tháng 10 năm 2010. (Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Lạng Sơn)

- Địa điểm: Quảng trường đường Hùng Vương.

- Quy mô: Cấp tỉnh.

- Nội dung hoạt động chính: Biểu diễn nghệ thuật (Màn truyền thống chào mừng), Diễn văn kỷ niệm; kết thúc chương trình xem biểu diễn một số tiết mục của các nghệ nhân và diễn viên nghệ thuật quần chúng tham gia Ngày hội Văn hoá các Dân tộc tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2010.

           - Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì; các đơn vị phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn thanh niên, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

( Các hoạt động của Ngày hội Văn hoá các dân tộc diễn ra từ ngày 17-19/10/2010 tại Khuôn viên Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh).

12.2 Tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Lạng Sơn 2010 (Quy mô khoảng 350 - 500 gian hàng, trong đó mời 80-100 các doanh nghiệp, thương nhân Trung Quốc tham gia). Kết hợp tổ chức Triển lãm về chủ đề “ Lạng Sơn 60 năm xây dựng và phát triển”.

- Thời gian: Khai mạc vào ngày 16/10/2010.

- Địa điểm: Tại Khuôn viên cạnh Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh.

12.3 Tổ chức Hội thảo hợp tác kinh tế Lạng Sơn (Việt Nam) với Quảng Tây (Trung Quốc); Hội thảo hợp tác xây dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc). Trong thời gian diễn ra Hội chợ.

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa Khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cùng phối hợp thực hiện.

12.4 Tổ chức toạ đàm gặp mặt đại diện các Cựu chiến binh tham gia chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950.

- Đơn vị thực hiên: Văn phòng UBND tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh cùng phối hợp thực hiện.

          * Cấp huyện:

  Căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ quần chúng, giao hữu thể thao. Tổ chức toạ đàm, thăm hỏi một số gia đình cách mạng và các lão thành cách mạng tiêu biểu tại địa phương.

         

13. HƯỞNG ỨNG KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI (Thời gian: Trong tháng 10/2010).

13.1 Tổ chức tuyên truyền và một số hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao hưởng ứng Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trên địa bàn toàn tỉnh.

13.2 Tổ chức 01 đêm biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm.

- Thời gian: Nhân dịp Khai mạc Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ( Trong tháng 10 năm 2010).       

- Địa điểm: Khuôn viên cạnh Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

13.3 Thành lập Đoàn đại biểu và Đoàn diễn viên, vận động viên của tỉnh đi tham gia một số hoạt động tại Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội theo Kịch bản tổng thể của Ban tổ chức.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

 

14. KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT ( 18/11/1930 - 18/11/2010) (có kế hoạch chi tiết riêng).

 

* Cấp tỉnh:

14.1 Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất 18/11/1930 - 18/11/2010.

- Thời gian: Ngày 18 tháng 11 năm 2010.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Quy mô: Cấp tỉnh.

- Nội dung chính gồm: Diễn văn Lễ kỷ niệm và tổng kết, trao giấy chứng nhận danh hiệu Khu dân cư tiên tiến năm 2010 trên địa bàn toàn tỉnh nhân Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc 18/11).

          - Đơn vị thực hiện: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 

14.2 Tổ chức 01 đêm biểu diễn văn nghệ chuyên nghiệp và quần chúng chào mừng kỷ niệm.

- Thời gian: Buổi tối ngày 18/11/2010.

- Địa điểm: Khuôn viên cạnh Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Uỷ ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 

* Cấp huyện, thành phố:

+ Tổ chức tổng kết, trao giấy chứng nhận danh hiệu Khu dân cư tiên tiến năm 2010 trên địa bàn các huyện, thành phố.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể thao quần chúng hưởng ứng Lễ kỷ niệm.

+ Thành lập đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo huyện, đại diện các Khu dân cư tiêu biểu tham dự Lễ kỷ niệm cấp tỉnh.

 

15. KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY NAM KỲ KHỞI NGHĨA ( 23/11/1940 - 23/11/2010); KỶ NIỆM 190 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820- 28/11/2010).

Cấp tỉnh, huyện: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, Văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng trên địa bàn toàn tỉnh.

 

16. KỶ NIỆM NĂM TRÒN, NĂM CHẴN THÀNH LẬP CÁC NGÀNH, ĐOÀN THỂ (tức là kỷ niệm số năm có số hàng đơn vị là 5; 0 ): Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện, thành phố căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức gặp mặt, toạ đàm, không tổ chức mít tinh hoặc lễ kỷ niệm.   

 

IV/ KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện các nội dung được chi từ các nguồn:

1- Kinh phí Trung ương (từ nguồn xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2010; Từ nguồn hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt- Trung);

2-  Ngân sách tỉnh;

3- Ngân sách huyện;

4- Các nguồn huy động xã hội hoá.

V/ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1) Ban chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm các Ngày lễ lớn của tỉnh năm 2010 có trách nhiệm chỉ đạo chung và thành lập Ban Tổ chức riêng đối với cuộc tổ chức Ngày lễ lớn có mít tinh trọng thể để triển khai thực hiện.

2) Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch là đơn vị Thường trực của Ban chỉ đạo Kỷ niệm các Ngày lễ lớn của tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc việc xây dựng các kế hoạch, kịch bản tổ chức các ngày lễ lớn, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 được giao;

3) Sở Tài chính: Bố trí kinh phí và hướng dẫn giám sát việc chi các hoạt động đảm bảo theo đúng quy định;

4) Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và tham gia các hoạt động phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn;

5) Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục về các ngày lễ lớn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí bố trí thời gian, thời lượng thích hợp để tuyên truyền, đưa tin trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm;

6) Các Sở, Ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố:

Phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; tổ chức và hướng dẫn khuyến khích các Công ty, Doanh nghiệp.. tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và các đối tượng chính sách.

 

Trên đây là Kế hoạch chung tổ chức kỷ niệm các Ngày lễ lớn trong năm 2010. Căn cứ nội dung Kế hoạch này yêu cầu các thành viên BCĐ, các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện Thành phố được phân công trách nhiệm nêu trên xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng nội dung hoạt động và lập dự toán kinh phí gửi về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh (qua Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban chỉ đạo tỉnh để xem xét, quyết định./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn